Inkoopkracht van 60 miljard!

Overheid aanjager circulaire economie

Na de klimaattop in Parijs twijfelt niemand meer: om de klimaatverandering aan te pakken, moet het roer radicaal om. Doorgaan op de huidige, lineaire manier is geen optie. De enige weg om het tij te keren is de circulaire revolutie. Juist de overheid is de grootste aanjager van de daarmee gepaard gaande broodnodige innovaties.

De revoluties en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke innovaties waren niet tot stand gekomen als de overheid daar geen rol had gespeeld. Overheden zijn namelijk de grootste aanjager van belangrijke innovaties. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de inkoopkracht die de decentrale overheden in Nederland hebben: een slordige 50 miljard euro. De rijksoverheid besteedt nog eens 10 miljard. Dat geeft de overheid een ongekende slagkracht om de vraag naar circulaire diensten en producten aan te jagen.

Want laat me u dit vertellen. Aanbod alleen is niet bepalend voor de verandering van de producten en diensten. Juist en vooral de verandering in de vráág zet de markt in beweging. Iedereen kent wel het verhaal van het succes van Heineken in New York: door in iedere kroeg te vragen of ze Heineken bier schonken, zorgde Heineken zelf voor de vraag. Dit zorgde voor een omslag in de cafés: ze gingen allemaal Heineken schenken.

Met ons gezamenlijke inkoopvolume is het creëren van een aanzienlijke vraag evident. Dat maakt van de overheid een game changer: wij hebben hiermee zoveel slagkracht dat wij het aanbod kunnen bepalen. Met als eindresultaat dat circulariteit een vanzelfsprekend en niet te vermijden onderdeel van onze inkoop is.


John Nederstigt, gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is partner van Platform31