In beweging

Yasin Torunoglu, wethouder Wonen, wijken en burgerparticipatie, gemeente Eindhoven

Eindhoven is al jaren een stad van vernieuwend samenwerken. De vruchtbare samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeente is daar een goed voorbeeld van. Om dat goed te blijven doen, moet je wel open blijven staan voor vernieuwing. De gemeente en corporaties zagen dat in door meer openheid na te streven, meer te samenwerken met de huurders en meer de deur uit, de straat op, het land in te gaan.

Eindhoven heeft er voor gekozen om in plaats van reguliere overleggen met wisselende thema’s aan de slag te gaan. Het meest recente thema was de relatie tussen senioren en de woningmarkt, onder het motto ‘senioren in beweging’. Veel senioren wonen in een groot huis en maken alleen gebruik van de woonkamer. Soms omdat ze slecht ter been zijn, soms omdat ze de rest van het huis niet nodig hebben. Waarom ze niet verhuizen naar een meer passende woning? Dat verschilt per situatie. Vaak verhuizen ze niet omdat ze dan meer moeten betalen voor minder ruimte, omdat ze in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen of omdat de aangeboden woning niet naar wens is.

In diverse steden hebben woningbouwcorporaties al geëxperimenteerd met een vorm van ‘kleiner wonen naar wens’ voor senioren. Onlangs was ik samen met een aantal woningcorporatiedirecteuren en Eindhovense huurders in Apeldoorn om een kijkje te nemen hoe zij omgaan met senioren op de woningmarkt. Geheel volgens de nieuwe vorm van samenwerken. In Apeldoorn hebben ze – in samenwerking met Platform 31 – voor een palet aan maatregelen gekozen, waaronder het aanwijzen van een speciale makelaar. Die gaat met senioren het gesprek aan om te kijken of er voor hen een woning naar wens te vinden is. Waar ze zich makkelijk kunnen bewegen, in een vertrouwde omgeving.

We kregen de kans om te spreken met een van de oudere huurders, die erg tevreden was. Over het feit dat ze in de buurt van haar oude huis terecht kon. Over de nieuwe sociale contacten die ze nu opdoet. Maar ook omdat ze veel makkelijker de benodigde zorg kan krijgen. Die tevredenheid delen de Apeldoornse senioren. En de woningen die zij verlaten? Daar kan een nieuwe generatie gezinnen in gaan wonen. Kortom een win-win situatie. Of beter gezegd: een woon-woon situatie.

Gemeente Eindhoven is partner van Platform31