Doelstellingen Energieakkoord best haalbaar voor corporaties

In het Energieakkoord en daarvoor in het Convenant Energiebesparing Huursector is afgesproken dat de woningvoorraad van de corporaties eind 2020 gemiddeld op label B zit. Nu zal dat vanwege financiële omstandigheden en een ongunstige woningvoorraad niet voor elke corporatie lukken, maar de sector als geheel kan dat best halen.

Pessimisten trekken het lijntje van de verbeteringen van de afgelopen jaren lineair door naar 2020. Ze komen dan tot de conclusie dat de corporatiesector dan uitkomt op wat voor invoering van het Nader Voorschrift (waarin de labels voor professionele verhuurders werden vervangen voor een Energie Index) een C label was.

Ik ben een optimist. Er is een aantal goede redenen om optimistisch te zijn.

Ten eerste staat energie (vanuit milieuoverwegingen, woonlasten en comfort) steeds hoger op de agenda bij steeds meer corporaties.

Ten tweede wordt er door de leveranciers, mede aangejaagd door Nul-op-de-Meter ontwikkelingen, in hoog tempo geïnnoveerd. Het kost steeds minder om steeds grotere verbeteringen van de Energie Index te realiseren.

Ten derde verbeteren de processen. Steeds meer corporaties gaan hun opdrachtgeverschap steeds professioneler inrichten. Ze stappen af van het op de markt aanbieden van dichtgetimmerde bestekken om voor de laagste aanbieding voor de (ver)bouwopgave te gaan. Ze gaan steeds meer regisserend opdracht geven en kijken steeds meer naar de Total Cost of Ownership. Naar de levensduurkosten. Ze specificeren daarbij de opgave functioneel op hoofdlijnen en laten de markt met oplossingen komen. Dit leidt vaak tot oplossingen die beter en goedkoper zijn dan ze zelf hadden kunnen bedenken.

Met deze ontwikkelingen kunnen de verbeteringen van de Energie Index niet lineair maar exponentieel worden doorgetrokken tot eind 2020. Ik zie het wel gebeuren. Gemiddeld label B eind 2020 voor de gehele corporatiesector.

Emirto Rienhart
EnergieAmbassadeur Huren met Energie