“De ruimte maakt Nederland… en wij maken de ruimte!”

Marjon Hulsegge, Omniplan

Ooit werd Nederland ontwikkeld door de overheden. Nu is er een ander Nederland, dat steeds vaker door bedrijven en particulieren wordt gemaakt. Het gedachtegoed van het Jaar van de Ruimte 2015 is een fijne kapstok om met enthousiaste en bezielde mensen ervaringen te delen, discussies te voeren en wie weet nieuwe inzichten te krijgen over hoe we Nederland kunnen blijven maken.

Vooruit denken, of toch niet?

De vraag die al langer rondzoemt bij ruimtemakers en marktpartijen: “wat betekent het nou eigenlijk zo’n terugtredende overheid?” De meningen zijn flink verdeeld. Zien de positivo’s het als een welbewuste strategie gekoppeld aan gewijzigd beleid, de doemdenkers zweren dat hier simpelweg sprake is van de gevolgen van de bezuinigingen in overheidsland. Zij noemen het desinteresse of gemakzucht. In het eerste geval ziet men eindelijk kansen voor briljante marktinitiatieven die tot voor kort nauwelijks ruimte kregen binnen de knellende wet- en regelgeving. In het andere geval is men bij lange na niet overtuigd dat de overspannen regelzucht voldoende wordt teruggedrongen. Niet genoeg zodat private ontwikkelingen geruisloos de juridisch/planologische horden kunnen nemen. Het dilemma: biedt de terugtredende overheid ruimte voor vooruitdenkende particulieren of leidt het juist tot stilstand?
Met de nog vast te stellen Omgevingswet wil het kabinet het makkelijker maken, maar de critici roeren de trom: wie is nu precies waarvoor verantwoordelijk en wie betaalt? Feit blijft dat Nederland nog een hele hoop ruimte heeft in letterlijke én overdrachtelijke zin. En dat daar de komende tijd iets mee moet gebeuren, overheid gestuurd of niet. De vraag is: wie maakt die ruimte tussen nu en 2040? Het antwoord is: wij!

Verleg de focus

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn altijd al tot stand gekomen met een gezonde dosis flexibiliteit. Onze wereld is wel vaker veranderd. Dat de laatste jaren de ruimtelijke opgaven al verkleurd zijn door de veranderde rol van overheden, de crisis in de bouwsector en onder invloed van de forse bezuinigingen is daarom een gegeven waar wij niet van wakker liggen. Wij zien juist dat het kansen biedt voor nog grotere creativiteit en bundeling van energie. Voor nieuwe samenwerkingsvormen en een onorthodoxe aanpak.
We zien dat de focus verlegt wordt en ‘de nieuwe ondernemers’ in de ruimte stappen. Zij komen met initiatieven en pakken de regie nu de overheid dat veel minder doet. Dat geldt niet in de laatste plaats voor herontwikkeling van de nog immer groeiende voorraad leegstaande gebouwen, maar ook voor duurzame maar toch commerciële ontwikkelingen waarbij slim en tactisch opereren voor win-win resultaten zorgt. Ze denken daarbij goed na hoe ze het succes kunnen ‘vermarkten’. Je kunt immers niet meer zonder de juiste instrumenten voor communicatie, reclame, marketing en de inzet van social media. Kortom: is er ruimte – en krijgen we de ruimte -, dan maken we de ruimte!

Kom naar het Themacafé

Geïnteresseerd in deze onderwerpen? Op 2 april organiseert Omniplan een themacafé in Utrecht waar een aantal ‘nieuwe ondernemers’ aan het woord komen over hun aanpak, problemen en successen. Meld je aan via de website www.omniplan.org. De toegang is gratis.

Omniplan is partner van Platform31