De inclusieve stad: dé oplossing voor probleemsteden

Het potentieel van steden moet beter worden benut. Steden zijn fantastische projecten! Een stad is de motor van economie en innovatie. De voorzieningen zijn hoog, bedrijven profiteren van elkaars nabijheid en kenniswerkers komen erop af als bijen op honing. Maar helaas: wanneer een stad een probleemgeval is, is het veel moeilijker om die potentie te benutten. Een negatieve spiraal kan zelfs dodelijk zijn voor de hele regio. Een stad ligt immers nooit als een afgesloten fort in het land. Wanneer een probleemstad kampt met hoge werkloosheidcijfers, lage inkomens en leegstand, is het moeilijk om daar zomaar weer bovenop te klimmen. Zelfs steden die het op papier goed doen kunnen onder de radar flinke problemen hebben. Amsterdam en Rotterdam worden wereldwijd gelauwerd, maar toch leeft respectievelijk 12,3 procent en 11,6 procent van de inwoners onder de armoedegrens.

Wij signaleren deze problemen bij Seinpost ook. Tijd voor actie! Het moet de komende jaren niet alleen gaan over de economische groei, maar ook over nieuwe armoede en woningnood. Kortom: de sociaaleconomische vitaliteit van steden.

Wij presenteren: de inclusieve binnenstad. De inclusieve binnenstad staat voor (maatschappelijk) betrokken binnenstadondernemers én bewoners die hun stadsgenoten, jong en oud, met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt, dezelfde kansen wil bieden op de terreinen van scholing, werken, adequaat inkomen, wonen, zorg, cultuur. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de tweedeling in steden. De ruimtelijke (transformatie)opgave om te komen tot een compacte binnenstad waar iedere middelgrote gemeente in ons land voor staat, moet als hefboom dienen om andere sectoren/domeinen in beweging te krijgen. Belangrijke randvoorwaarde is dat de binnenstad dé plek wordt waar ondernemers, bewoners, de gemeente, het onderwijs, de zorg- en cultuursector oprecht en vernieuwend gaan samenwerken aan een economisch sterke en voor iedereen toegankelijke binnenstad. Met volop kansen voor ondernemers, bewoners, jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren.

Vaak bestaat de economische aanpak uit een transformatie van de binnenstad, vanuit een samen met ondernemers en vastgoedeigenaren ontwikkelde visie op diezelfde binnenstad. Doel: een compacter kernwinkelgebied en deelmilieus met een eigen karakter. Ieder deelgebied ontwikkelt vervolgens een eigen gebiedsprofiel. Graag voegen wij daaraan een maatschappelijke component toe. ‘City Deals’ waarbij ‘bijzondere’ doelgroepen lege plekken invullen, netwerken en maatschappelijke initiatieven in de wijk worden verbonden en ‘stollen’ als ontmoetings- en/of werkplekken zodat de (winkel)straat een nieuwe en bredere betekenis krijgt. Dit doen we door:

  1. Krachten bundelen: het maatschappelijke en economische vlak verbinden op bestuurlijk en ambtelijk niveau, maar bovenal en allereerst verbinding zoeken tussen ondernemers en bewoners en de sectoren zorg, onderwijs en cultuur.
  2. Ondernemerschap: zowel betrokkenheid en inbreng van private partijen, als een ondernemende houding van de gemeente. Voor ieder initiatief dus een ondernemingsplan in plaats van en visiedocument als basis.
  3. Efficiëntie: sturen op succes, kijken naar resultaat in plaats van inzet, no-cure/no pay.
  4. Maatwerk: voor een succesvolle aanpak is het van belang dat een aanvliegroute wordt gekozen die past bij de ‘resources’ van een gebied. Waar zit de (positieve) energie en hoe kunnen we die benutten? We zetten hierbij graag onze jarenlange ervaring en best practices (bv. Modekwartier Arnhem, Witte de Withstraat Rotterdam, Voorstraat Utrecht) in.
de-inclusieve-stad

Kortom: ontdek de eigen kracht van de binnenstad. Behoeften en kwaliteiten van ondernemers en bewoners staan samen centraal. Laat de steden weer bloeien, ook als ze zijn weggezet als probleemgevallen!