Partners

Voorop lopen en weten hoe steden en regio’s zich ontwikkelen? Sluit u dan bij ons aan!

Platform31 is dé kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. We zien de trends, verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Werkt u ook aan krachtige, levendige steden, regio’s en dorpen? Sluit u dan aan bij Platform31. Als partner bent u onderdeel van een netwerk met gemeenten, Rijk, corporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Samen ontwikkelen we nieuwe kennis die we vertalen naar de praktijk. Deze kennis verspreiden we breed, zodat iedereen kan profiteren van de resultaten.

Partneraanbod op maat

Partners krijgen een aanbod op maat. Daarom hebben partners eigen accounts met vaste contactpersonen. Platform31 organiseert de activiteiten vaak samen met de partners. Hier zorgen we voor zo veel mogelijk kruisbestuiving tussen de type accounts om kennismaking en de ontwikkeling van nieuwe inzichten te stimuleren.

Ministeries
Meer over partnermogelijkheden en samenwerking met ministeries?
Neem contact op met Henk Jan Bierling.
Meer informatie

G4
Helga Koper coördineert het G4-partnernetwerk.
Meer informatie

G32
Het G32-stedennetwerk is een samenwerkingsverband van inmiddels 37
middelgrote steden dat Platform31 ondersteunt. Henk Jan Bierling is contactpersoon.
Meer informatie

Corporaties
De 40 corporatiepartners en Platform31 hebben een programma opgesteld dat corporaties ondersteunt bij thema’s als betaalbaarheid, sectorontwikkeling, leefbaarheid en veranderingen in het sociale domein. Bent u corporatie en wilt u partner worden? Neem contact op met Anouk Corèl.
Meer informatie

Marktpartijen
Ook advies- en onderzoeksbureau’s, koepels, kleine gemeenten, ontwerpers, provincies en brancheverenigingen zijn welkom als partner van Platform31. Zij kunnen thema’s agenderen, dragen bij aan kennisontwikkeling en profiteren hiervan. Neem contact op met Sabina Gietema.
Meer informatie

Zichtbaar zijn?

Partners van Platform31 zijn zichtbaar in het netwerk van stedelijke en regionale professionals, bijvoorbeeld door blogs te schrijven. Bent u partner en wilt u ook een blog schrijven? Neem dan contact op met partners@platform31.nl.

Partner worden?

U kunt dit formulier inscannen en mailen naar partners@platform31.nl

of per post opsturen naar:
Platform31
T.a.v. Helen van Kan
Postbus 30833
2500 GV Den Haag


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, dan kunt u ook contact opnemen via 070 302 84 84 of via partners@platform31.nl