Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Platform31 zijn:

  • Prof. dr. P. Winsemius, lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (voorzitter)
  • Mw. mr. drs. A.W.H. Bertram, gemeentesecretaris Den Haag
  • Drs. F.J.M. Crone, burgemeester Leeuwarden
  • Drs. W.A.J.J. Houtman, Concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam
  • Mr. C.G.J.W. Martens, algemeen directeur Ballast Nedam ontwikkelingsmaatschappij
  • Ir. I. de Boer, bestuurder/algemeen directeur Woonbedrijf Eindhoven
  • Ir. J. van der Vlist, voormalig secretaris-generaal ministerie van VROM