Programmaraad

De programmaraad van Platform31 adviseert het bestuur en de directie over het jaarprogramma. Daarmee draagt de programmaraad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten. De leden van de programmaraad hebben zicht op de maatschappelijk vraagstukken in stad en regio en zijn afkomstig uit de belangrijkste groepen stakeholders en partners van Platform31.

Werkwijze

De Programmaraad komt drie maal per jaar bijeen. Eenmaal voor een gesprek met een wetenschapper, eenmaal tijdens een praktijkbezoek bij een ontwikkeling in stad of regio en eenmaal om te adviseren over het conceptprogramma van Platform31. De Programmaraad denkt mee met de directie van Platform31 over de langjarige maatschappelijke relevantie, het vernieuwend en verbindend vermogen naar inhoud en partijen en de samenhang tussen producten (onderzoek, experiment, kennisoverdracht) van Platform31. Daarmee draagt de raad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten.

Samenstelling

De leden van de Programmaraad hebben kennis van trends en opgaven in stad en regio en zijn verbonden aan de praktijk. Zij komen uit de belangrijkste groepen stakeholders en partners van Platform31.

Voorzitter:

  • Drs. P.W.A. Veld, ABDTopconsultants

Leden:

  • Mw. M. Besselink MBA, burgemeester gemeente Bronckhorst
  • Drs. ing. R.A.J. van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier, Zevenbergen
  • Mw. drs. N.E. Harrems, mt-lid DGRW, directie RO, ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Drs. F.G. Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Dhr. J. Olthof, wethouder Zaanstad
  • Prof. dr. F.G. van Oort, hoogleraar stedelijke economie (Universiteit Utrecht), hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie (Erasmus School of Economics), wetenschappelijk directeur IHS (EUR)
  • Ing. J.P. van Zomeren, directeur Era Contour

Secretaris

Joost van Hoorn
Joost van Hoorn
Projectleider

06 57 94 36 56