Zzp’ers en kansarme jongeren samen zichtbaar in de etalage

Een economische crisis, zeker zo’n hardnekkige als de huidige, kent vele verliezers. Zo zijn bijvoorbeeld vooral jongeren hard getroffen. Terwijl er weinig nieuwe banen beschikbaar zijn of juist banen verdwijnen, staan zij immers voor de uiterst lastige taak om met weinig of geen werkervaring toch een plekje te bemachtigen op de arbeidsmarkt. Vooral voor jongeren met een arbeidsbeperking of zonder een startkwalificatie zijn de vooruitzichten somber. De werkloosheid onder deze groep jongeren is dan ook relatief hoog. Een andere verliezer van de economische crisis is de winkelmarkt. De consument houdt nog steeds de hand op de knip. Mede geholpen door de almaar groeiende populariteit van het internetwinkelen is in sommige winkelcentra de leegstand opgelopen tot ruim 20 procent van de totale winkelvloeroppervlakte, in aanloopstraten stemt het beeld helemaal droefgeestig.

Kansarme jongeren in de ‘etalage’

Na ruim vijf jaar lijkt er sprake te zijn van licht economische herstel, broos weliswaar, maar toch. De verwachting is echter dat dit niet direct zal leiden tot snel dalende werkloosheid. De kans dat langdurig werklozen aan het werk gaan komen is zelfs vrijwel nihil. Om te voorkomen dat kansarme jongeren langdurig aan de kant blijven staan is het noodzakelijk dat ze niet uit beeld raken. Sterker, ze zouden ‘in de etalage’ geplaatst moeten worden. En waar zou dat beter kunnen dan in de om reuring vragende winkelstraten? Vraag is hoe die verbinding zo effectief mogelijk kan worden gemaakt.

Zzp’er onzichtbaar in het straatbeeld

Terwijl de bedrijvigheid in de winkelstraten zichtbaar afneemt, neemt de bedrijvigheid elders onzichtbaar toe. Het aantal zzp’ers blijft immers ook ten tijde van een neergaande conjunctuur groeien. Soms is het zzp-schap een vrije keuze, soms is het noodgedwongen. Hoewel er elk jaar een verdere toename van het aantal eenmanszaken en kleine bedrijven plaatsvindt, is het in het straatbeeld vrijwel niet zichtbaar. En dat is eigenlijk niet zo vreemd want in veel gevallen volstaat de eigen woning als bedrijfspand. Veel werkzaamheden vinden op zolder, aan de keukentafel of in de eigen garage plaats.

Koppel zzp’ers en kansarme jongeren in leegstaande panden

In een aantal gemeenten zijn al initiatieven aan het ontstaan waarbij een koppeling wordt gelegd tussen onzichtbare zzp’ers, kansarme jongeren en leegstaande panden in centraal gelegen winkelstraten. In veel dorpen en steden staan bijvoorbeeld panden leeg die relatief eenvoudig om te toveren zijn tot bijvoorbeeld een broedplaatsachtig bedrijfsverzamelpunt(je), ideaal voor menig zzp’er. Zo worden de niet-zichtbare zzp’ers in staat gesteld, indien gewenst, meer zichtbaar te ondernemen. Meer zichtbaarheid kan daarbij tevens leiden tot een hogere omzet. Het belang voor de gemeente is ook evident, namelijk minder leegstand, meer zichtbare bedrijvigheid en nieuwe werkervaringsplekken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld bijdragen door zzp’ers ruimte te geven, te faciliteren, te prikkelen en uit te dagen. Meer concreet, onderzoek leert dat er vooral behoefte is aan goede huisvestingsmogelijkheden en netwerkbijeenkomsten. Als tegenprestatie kan aan de ondernemers worden gevraagd om jongeren te helpen werkervaring op te doen en/of aan het werk te helpen. De praktijk leert dat lokale ondernemers best bereid zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren en een jongere te begeleiden of (tijdelijk) werk te geven, zeker als zij ook gefaciliteerd worden in hun (startende) onderneming.

Meer informatie

Platform31 start een experimentenprogramma met als doel het verbinden van (niet-zichtbare) zzp’ers in de wijk met kansarme jongeren en de kracht van beiden te benutten en te ontwikkelen. Geïnteresseerd? Neem contact op met Femke Bax femke.bax@platform31.nl / 06 57 94 39 04.