Zaanstad creëert ruimte voor MKB

Het MKB is dé banenmotor van Nederland. En zo denkt de gemeente Zaanstad er ook over. Dus is het logisch daar gericht beleid op te ontwikkelen. De gemeente Zaanstad vroeg Platform31, als onafhankelijk expert en adviseur van gemeente en ondernemers in de stad, om in co-creatie een Actieplan MKB op te stellen.

In november organiseerde Platform31 in Zwolle de bijeenkomst Ruimte voor Ondernemerschap. In een rijk gevuld workshopprogramma werd beleidsambtenaren concrete inspiratie geboden om ondernemers meer ruimte te bieden. Met als doel: een florerend MKB dat banen creëert en de economie in de regio aanjaagt. Ook de gemeente Zaanstad was op deze bijeenkomst vertegenwoordigd. Dit leidde tot een gesprek over het versterken van het MKB in Zaanstad.

Actieplan MKB

In het collegeakkoord streeft de gemeente naar 5.000 extra banen in 2020, waarvan 3.000 in de huidige collegeperiode. Om deze ambitie waar te maken stelt de gemeente in co-creatie met Platform31 een Actieplan MKB op. Onderdeel daarvan is:

  • Een gedegen statistische analyse van het functioneren van het Zaans MKB;
  • Het in beeld brengen van lopende beleidsinitiatieven die zijn gericht op ondernemers (vermindering regeldruk, verbeteren dienstverlening, relatiebeheer en accountmanagement, werkgelegenheidsagenda, etc.);
  • Een gesprek met Zaanse ondernemers over de samenwerking tussen het lokale MKB en de gemeente en over de kansen voor groei van bedrijven en banen;
  • Een toolkit met instrumenten en maatregelen die het MKB ondersteunen en stimuleren.

Co-productie

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het partnerschap tussen Zaanstad en Platform31 via het Stedennetwerk G32 en loopt tot zomer 2015. Aan dit project werken Koos van Dijken, Joost van Hoorn, Annelies van der Nagel en Bas de Win.

Meer informatie

Joost van Hoorn

06 57 94 36 56 – joost.vanhoorn@platform31.nl
linkedin.com/in/joostvanhoorn