Ymere behaalt 100 interventies in Wat Werkt in de Wijk

Ymere heeft als eerste corporatie 100 interventies op het kennisplatform Wat Werkt in de Wijk. In de database van WWidW staan zo’n 850 interventies omschreven door de 20 partners van Wat Werkt in de Wijk.
wat werkt in de wijk - taart ymere

www.watwerktindewijk.nl is een online kennisplatform waarop u direct toepasbare kennis over de effectiviteit van wijkprojecten vindt. Als partner kunt u uw eigen (praktijk)voorbeelden beschrijven en monitoren en de effectiviteit van uw wijkinterventies meten.

Tegelijkertijd is de webapplicatie een instrument waarmee u de werkprocessen van uw organisatie ondersteunt. Zo maakt u er meetbare en transparante projectaanvragen mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk om projectaanvragen samen met collega’s in te voeren. Met als doel gezamenlijk na te denken over de effectiviteit van wijkinterventies en te leren over wat wel en niet werkt.

Wat Werkt in de Wijk

Steeds meer welzijnsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties bundelen hun energie, omdat gedeelde kracht leidt tot een schonere, veiligere en socialere leefomgeving. Wie weet wat er speelt in de wijk, de kennis daarover eenduidig beschrijft en deelt met partners uit het netwerk heeft ‘goud’ in handen. Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies en biedt u een interactief kennisplatform, diverse thema- en partnerbijeenkomsten en trainingsmiddagen waar kennis en netwerk samenkomen.

Meer informatie


Contact

Mail naar wwidw@platform31.nl of neem contact op met

Sterre Hijlkema

06 57 94 21 04 – sterre.hijlkema@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41