Woningcorporaties investeren in leefbaarheid buurten

Publicatie ‘Vastgoed voor de buurt’ toont 20 initiatieven woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen met hun vastgoed de leefbaarheid van buurten versterken. Dat is de belangrijkste boodschap van de publicatie ‘Vastgoed voor de buurt’, die Platform31 en De Vernieuwde Stad gisteren hebben aangeboden aan minister Blok van BZK. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld investeren in ontmoetingsruimten of buurtwinkels met laagdrempelige diensten en dat doen ze ook volop. Zo kunnen sterk aan de buurt gebonden huurders worden ondersteund. De rol van woningcorporaties in leefbaarheid is daarmee net zo belangrijk als die van gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties.

overhandiging.vastgoedvoordebuurt
V.l.n.r.: Radboud Engbersen en Hamit Karakus (Platform31), minister Stef Blok, Marien de Langen en Yves Vermeulen (De Vernieuwde Stad). Foto: Arjan Schuitman

Veranderingen in het sociaal domein, het participatiebeleid van de overheid en vereenzaming kunnen de leefbaarheid in wijken, buurten, straten en portieken onder druk zetten. Het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid is belangrijk, en een verantwoordelijkheid van diverse partijen: gemeenten, welzijnsorganisaties én woningcorporaties. Inspirerende voorbeelden van wat diverse corporaties in Nederland al doen om leefbaarheid op peil te houden of te verbeteren, staan in ‘Vastgoed voor de Buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’.

Staalkaart van projecten

De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke corporaties, en Platform31 laten in de publicatie een staalkaart zien van 20 uiteenlopende projecten in Arnhem, Den Haag, in Groningen, Heerlen, Amsterdam en Schiedam. De staalkaart toont hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en een keur aan maatschappelijke organisaties. De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken. Want dat er afspraken gemaakt moeten worden over de rol van de corporaties bij de leefbaarheid van de wijk, de buurt, de straat en het portiek waar de huurders wonen, maakt de publicatie meer dan duidelijk.

Hoe zien de gemeentelijke woonvisies er uit?

Het is de moeite waard in 2016 te onderzoeken hoe de gemeentelijke woonvisies tot stand komen. In steden, dorpen en krimpgebieden. Gemeenten en corporaties werken daarin immers samen aan leefbaarheid.

Vangnet van kleinschalige accommodaties

‘Vastgoed voor de buurt’ maakt duidelijk dat woningcorporaties geen omvangrijke en dure projecten hoeven te starten of zorg en welzijn over te nemen van andere partijen. Hun vangnet bestaat in eerste instantie uit voldoende passende en betaalbare woningen. Maar ze kunnen wel een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. Huismeesters kunnen bijvoorbeeld oren en ogen zijn, waardoor sociale wijkteams hun werk beter kunnen doen. Corporaties kunnen ook hun (vaak kleinschalige) vastgoed inzetten voor ontmoeting en activiteiten, zoals buurtwinkels met laagdrempelige, niet-concurrerende diensten voor de buurt. Of ze kunnen woningen verhuren tegen een gereduceerde prijs, waarbij de huurders een tegenprestatie leveren. Corporaties door heel Nederland spannen daarmee in feite een tweede vangnet: een kleinschalige infrastructuur van accommodaties, dat verwaarlozing en vereenzaming moet tegengaan.

Meer informatie

Publicatie Vastgoed voor de buurt


Contact

Anouk Corèl

Anouk Corèl

Senior projectleider

06 83 17 14 95

Radboud Engbersen

Radboud Engbersen

Senior projectleider

06 19 87 24 64