Wetenschap ontmoet praktijk in Wetenschappelijke Board Platform31

Platform31 verbindt wetenschap en praktijk. Om de relatie verder te versterken installeert Platform31 de ‘Wetenschappelijke Board Platform31’. Een groep wetenschappers die, onder meer aan de hand van studies van jonge onderzoekers, op zoek gaat naar verdieping van urgente maatschappelijke thema’s. Dit moet adviezen opleveren waar de praktijk direct mee aan de slag kan. Hamit Karakus, algemeen directeur van Platform31, maakte dit op 2 december bekend tijdens de Dag van Stad en Regio.

Pieter Hooimeijer (wetenschappelijk directeur VerDus) en Geert Teisman (directeur onderzoek Openbaar Bestuur, Erasmus Universiteit Rotterdam) vormen de kern van de Wetenschappelijke Board Platform31. Per thema of leertafel schuift een aantal wetenschappers aan bij de kerngroep. Platform31 benadert hiervoor een groep wetenschappers die met een brede blik kan reflecteren op urgente thema’s. Ze vertegenwoordigen bovendien de volledige breedte van Platform31. Ook is het de bedoeling dat alle universiteiten vertegenwoordigd zijn. Onder meer Erik Snel (Eramus Universiteit Rotterdam), Marja Elsinga (TU Delft) en Judith Wolf (Radboud Universiteit) gaan deel uitmaken van de groep.

Relatie met bestaande onderzoeksprogramma’s

Wetenschappers die onderzoek doen in het kader van het VerDus (Verbinden van Duurzame Steden) programma Smart Urban Regions in the Future (SURF) schuiven regelmatig aan bij de Wetenschappelijke Board. Communities of Practice rondom SURF-onderzoeken kunnen hun bevindingen delen met de Wetenschappelijke Board Platform31.

Half december is de board compleet en komen de leden voor het eerst bij elkaar. Tijdens deze eerste bijeenkomst gaan zij bepalen welke urgente thema’s aan de orde komen in 2016. De Wetenschappelijke Board komt minimaal drie keer per jaar samen rond een urgent thema. Hiervoor worden ook deelnemers uit de praktijk uitgenodigd.

Wetenschap ontmoet praktijk

Jonge wetenschappers schrijven voorafgaand aan een bijeenkomst een studie met een actuele stand van zaken rond het thema. Zij doen dit in samenwerking met een (jonge) medewerker van Platform31 en in overleg met een van de hoogleraren aan de tafel en inbrengende praktijkmensen. De wetenschappers op hun beurt schrijven naar aanleiding van de bijeenkomst een essay. Hierin vatten zij hun bevindingen, kansen en bedreigingen van het vraagstuk en krachtige en zwakke punten van de aanpak samen.

De documenten en de discussie aan de tafel leveren een agendabepalend eindadvies op dat tot praktijkaanpakken bij de Europese Unie, Rijk, provincies en gemeenten moet leiden.

Platform31 publiceert de adviezen van de Wetenschappelijke Board en de ‘state-of-the-art’ studies op de eigen website en deelt deze zo breed mogelijk in het netwerk.

Meer informatie

Jeroen Niemans

06 57 94 36 78 – jeroen.niemans@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41