Werken aan Nederland in 2040

Het Jaar van de Ruimte is inmiddels volop aan de gang. Wekelijks zijn er meerdere interessante bijeenkomsten die aan de waslijn van het Jaar van de Ruimte hangen. Hiermee krijgt de ambitie om de dialoog over de ruimtelijke toekomst van Nederland verder te brengen steeds meer vorm. Dat geven we richting door opgaven te benoemen, perspectieven te schetsen en te zoeken naar vernieuwende praktijken: de plekken waar nu op innovatieve wijze wordt gewerkt aan het Nederland van 2040.
De toekomst is niet ver weg, daar werken we nu aan!

werken aan nederland 2040

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte op 15 januari in Beurs van Berlage

Manifest 2040

De opbrengst van de dialoog moet uiteindelijk een plek krijgen in het Manifest2040 dat we op 15 december 2015 presenteren tijdens de slotbijeenkomst. Naast de presentatie van het manifest is er tijdens de slotbijeenkomst ook ruimte om aan de hand van voorbeeldprojecten een beeld te krijgen van het Nederland in 2040. En uiteraard halen we de oogst van het Jaar op en is er ruimte voor reflectie.

Online community

De dialoog voeren we offline en online. Momenteel wordt er gewerkt aan een online omgeving waar ideeën en praktijken gedeeld kunnen worden en iedereen die wil meepraten en denken een profiel kan aanmaken als ‘landmaker’. Zo maken we inzichtelijk wie, waar en op welke manier er wordt gewerkt de toekomst.

Jaar van de Ruimte on tour

Naast de online dialoog gaan we ook offline met elkaar in gesprek over de opgaven en de perspectieven. Richting de slotbijeenkomst op 15 december maken we daarom een ronde door Nederland. Tijdens vier regionale bijeenkomsten voeren we de discussie over lokale opgaven, zoeken we naar nieuwe praktijken en werken we samen verder aan het manifest2040. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 8 april, 25 juni, 17 september en 12 november. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten in het kader van het Jaar van de Ruimte zie www.wiemaaktnederland.nl