‘Wat zijn we toch een ABN-gefixeerd landje’

‘Integratie’ is een beleidswoord. Integratiebeleid, integratienota’s, integratierapporten. Energie krijg je er niet van. Energie was er wel afgelopen woensdagavond in Rotterdam. Stichting Rotterdamse Stadsvrouwen organiseerde een bijeenkomst om vanuit de optiek van moeders naar integratie te kijken. De moeders behoorden zoals dat heet tot de ‘tweede generatie migranten’. Goed geschoold, werkzaam in bedrijfsleven, publieke sector en actief in het vrijwilligerswerk in hun buurt.

Waar moet je bij het woord ‘integratie’ aan denken werd hen bij aanvang gevraagd. Aan ‘vanzelfsprekend’ zei de een, ‘gemiste kansen’ een ander, maar ook werd de associatie gelegd met ‘energie’. Energiek zette het gezelschap de tanden in het thema onderwijs. Daar ligt de basis. Het vak van onderwijzer en leraar zou opgewaardeerd moeten worden. Talenten van kinderen worden nu onvoldoende onderkend en verder gebracht. Ook op het punt van structuur, discipline en heldere gezagsverhoudingen valt er nog veel te verbeteren. Kijk naar België, de scholen hebben daar niet ‘de losheid van het Nederlandse pedagogische regime’. Kijk naar Scandinavië, daar hebben ze een middenschool, daar hoeven beginnende pubers geen verstrekkende schoolkeuzes te maken.

abn-gefixeerd

Zo versterk je de integratie

De moeders hadden moeite met de overgang van hun kind van basisschool naar middelbaar onderwijs . De sterke verbondenheid met basisschool van hun kind, vervlakte bij de middelbare school. Ze ergerden zich aan de hardnekkige stereotypen over ‘allochtone moeders’ die ze er tegenkwamen bij het lerarenkorps. Dat hielp ook niet om je uitgedaagd te voelen je in te zetten voor de school van je kind. En wat zijn die ouderavondjes op middelbare scholen suf en inspiratieloos. Hoe kom je echt in contact met de school, de leraren, de andere ouders? Via koffieochtend misschien? Koffieochtenden!? Dat was toch meer iets van de generatie van hun moeders.

Het belang van positieve rolmodellen kwam voorbij, de ingewikkelde rol van internet en sociale media in het leven van hun kinderen, zo ook de rol van de media. Waarom zijn er zo weinig allochtone journalisten? Kijk naar de VS of Duitsland. Zet je daar de televisie aan, dan zie je veel meer presentatoren, reporters en moderatoren met een migrantenachtergrond. Wat zijn we een ABN-gefixeerd landje werd er ook verzucht, elke vorm van accent of dialect vinden we ongepast; maar wat zou dat een verrijking zijn van programma’s op de televisie, en wat zou dat groepen zelfvertrouwen en trots kunnen geven. Zo versterk je de integratie!

Meer informatie

De groep moeders zou graag nog een keer bij elkaar komen om verder te praten. Platform31 was betrokken bij de organisatie ervan in samenwerking met Zeki Arslan (voorheen Forum) en publiceert binnenkort het hele verslag van de bijeenkomst. Platform31 bekijkt of er belangstelling is om dergelijke gesprekken ook in andere gemeenten te voeren om tot een integratie-agenda van onderop te komen.