Wat Werkt in de Wijk. Tijd om terug en vooruit te kijken


Wat werkt in Wat werkt in de Wijk? Deze vraag stond centraal tijdens de themabijeenkomst van de vakgemeenschap op 29 maart. Wat Werkt in de Wijk (WWidW) bestaat ruim drie jaar. Tijd om terug en vooruit te kijken. Er is veel bereikt. Diverse corporaties en een enkele gemeente is met behulp van WWidW aan de slag gegaan met de effectiviteit van hun inzet in wijken. Dit hebben ze onder andere gedaan door bijna 1000 projectbeschrijvingen toe te voegen aan de kennisbank van WWidW. Een mooie prestatie! Een groot deel van deze beschrijvingen is echter nog niet toegankelijk. Dit moet beter vindt de vakgemeenschap.

Tijdens de bijeenkomst werd weer duidelijk dat Wat Werkt in de Wijk meer is dan een doe-het-zelf webapplicatie. Het gebruik van WWidW moet een aanpassing teweegbrengen in de dagelijkse routine van de wijkprofessional. Zodat hij beter na gaat denken over hoe hij een maatschappelijk effect denkt te bereiken met zijn aanpak. En leert om helder aan te geven wat hij nastreeft en wanneer dat een succes is.

Implementatiewaaier

Deze aanpassing gaat niet vanzelf! Een goede imbedding van WWidW in de organisatie vraagt bijzondere aandacht. Hier is de afgelopen jaren gelukkig veel ervaring in opgedaan door de 17 partners van de vakgemeenschap. Alle ervaringen zijn nu gebundeld in de implementatiewaaier van WWidW. De waaier biedt handvatten om WWidW op een zinnige manier in te zetten in de eigen organisatie en stil te staan bij de maatschappelijke effectiviteit van de eigen organisatie.

Vooruitblik 2016

Hoe maken we Wat Werkt in de Wijk nog beter? De vakgemeenschap gaf tijdens de themabijeenkomst aan om aankomend jaar het aantal openbare interventies op de kennisbank te willen vergroten. Veel meer data in de kennisbank moet beschikbaar worden voor wijkprofessionals, zodat het wiel niet elke keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Met behulp van Platform31 gaan de partners hier in 2016 hun schouders onder zetten.

Archetypen

Naast meer transparantie wil de vakgemeenschap ook in 2016 weer een koppeling leggen tussen praktijk- en wetenschappelijke kennis door de ontwikkeling van Archetypen. Een Archetype is een gedegen beschrijving van een bepaald type project dat op veel plaatsen in het land wordt uitgevoerd. In de beschrijving van een archetype worden de werkzame bestanddelen van de praktijkinterventies beschreven en verder geanalyseerd. Ter illustratie: in 2015 is onder andere het Archetype ‘Woningtoewijzing op basis van inzet’ ontwikkeld. Het eerstvolgende Archetype dat ontwikkelt wordt in 2016 is ‘Zelfbeheer’.

Wat is Wat Werkt in de Wijk?

Wie weet wat er speelt in de wijk, de kennis daarover eenduidig beschrijft en deelt met partners uit het netwerk heeft ‘goud’ in handen. Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is de vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies en biedt een interactief kennisplatform, diverse thema- en partnerbijeenkomsten en trainingsdagen waar kennis en netwerk samenkomen.

www.watwerktindewijk.nl


Contact
Niels Gastkemper

Niels Gastkemper

Junior projectleider

06 23 01 27 90