Waarom het nieuwe flexhotel in Rotterdam-Zuid bijzonder is

Begin deze maand opende een nieuw ‘Polenhotel’ haar deuren aan de Dordtsteweg in Rotterdam-Zuid. Het voormalige Zuiderparkhotel, gelegen aan de rand van de wijk Vreewijk, was sinds eind jaren negentig in gebruik als Asielzoekerscentrum. Voor de zomer van 2013 lanceerden uitzendbureau Tempo Team en vastgoedpartij Hotel FlexForce het plan om het pand te ontwikkelen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Snel daarna is het pand getransformeerd tot flexhotel (shortstay) voor zo’n 280 arbeidsmigranten uit Polen en Hongarije.

Bijzonder

De ontwikkeling van dit flexhotel voor arbeidsmigranten is meerdere opzichten bijzonder. Allereerst vanwege de zeer meewerkende houding van de gemeente Rotterdam om het project te realiseren. De gemeente heeft de komst van het flexhotel van het begin af aan gesteund. Wethouder Karakus (Wonen) geeft aan dat arbeidsmigranten regelmatig het slachtoffer zijn van huisjesmelkers. Iedereen kent de voorbeelden van wantoestanden waarin buitenlandse werknemers illegaal en met veel te grote aantallen worden ‘gehuisvest’ in appartementen, huizen of caravans. Dat is niet alleen onacceptabel, het legt volgens Karakus ook druk op een wijk. “Omdat er bijvoorbeeld meer afval wordt geproduceerd en er meer parkeerplaatsen worden gebruikt dan waar een straat op berekend is”, aldus de wethouder. Daarom vindt hij het nieuwe flexhotel op Zuid een goed alternatief en daarmee laat hij zien dat degelijke huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijke opgave is.

In lang niet alle Nederlandse gemeenten worden initiatieven voor arbeidsmigrantenhuisvesting met zulke open armen ontvangen als in Rotterdam. In het Experiment Huisvesting arbeidsmigranten, dat Platform31 samen met het Ministerie van BZK organiseert, komen we helaas regelmatig initiatieven tegen die tegen politieke koudwatervrees en een gebrek aan bestuurlijk committent aanlopen. Het is een van de meest gehoorde en ingewikkelde bottlenecks in de realisatie van huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten. Een ambassadeur als wethouder Karakus kan een wereld van verschil maken.

Wat dit flexhotel op Zuid verder bijzonder maakt is de relatief korte ontwikkeltermijn: het pand is net voor de zomer van 2013 aangekocht door Hotel FlexForce en is sinds begin januari 2014 operationeel. Uiteraard heeft de meewerkende houding van de gemeente Rotterdam daar invloed op gehad. Toch moest er veel gebeuren om het pand geschikt te maken voor tijdelijke huisvesting. Bij de start was het pand compleet uitgewoond en de kamers op de begane grond deden dienst als kantoor. In een half jaar tijd is het pand getransformeerd tot tijdelijke onderkomens voor arbeidsmigranten. De kamers zijn sober maar netjes en de bewoners beschikken over een eigen badkamer, televisie en koelkast. In het gebouw is ook een fitnessruimte aanwezig.

Het feit dat het hier om een transformatieproject gaat is ook zeker noemenswaardig. Platform31 heeft bij diverse initiatiefnemers van arbeidsmigrantenhuisvesting regelmatig gemerkt dat transformatie van leegstaand vastgoed vanuit investerings- en exploitatieoptiek niet altijd de meest voordelige variant is. Veel initiatiefnemers van arbeidsmigrantenhuisvesting kiezen daarom voor nieuwbouw. Het is extra mooi als transformatie wel lukt, met name in de context van groeiende leegstand in maatschappelijk, bedrijfs-, kantoren- en overheidsvastgoed. Dit flexhotel laat zien (samen met aantal andere mooie projecten in Nederland) dat leegstaand vastgoed kansen kan bieden voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Pitches Leegstaand vastgoed en huisvesting arbeidsmigranten

Over dit laatste onderwerp organiseert Platform31 in opdracht van het Ministerie twee bijeenkomsten. Tijdens de eerste Vastgoedpitch op 30 januari presenteert Platform31 vijf voorbeelden van transformaties van leegstaand vastgoed naar huisvesting van arbeidsmigranten. We gaan in op de kansen, mogelijkheden en valkuilen van transformatie. Ook presenteren diverse vastgoedaanbieders zoals RVOB, COA, Staatsbosbeheer en Reliplan hun vastgoedstrategie. Zij gaan in op de vraag welke kansen en uitdagingen zij zien bij de transformatie van hun leegstaand vastgoed naar arbeidsmigrantenhuisvesting. In de vervolgbijeenkomst op 13 maart staat de mogelijke matching tussen vastgoedaanbieders en –vragers centraal.

Successtory? Bijna!

Tot slot nog even terug naar het nieuwe flexhotel in Rotterdam-Zuid. Ook op dit project is kritiek, in dit geval vanuit buurtbewoners die bang zijn voor overlast. Na de eerste voorlichtingsbijeenkomst over de komst van het flexhotel is besloten om een klankbordgroep op te richten. Daarin zitten ongeveer tien bewoners en ondernemers met een winkel in de buurt van de Dordtsestraatweg. Een van hen zegt in de pers: “Ik ga niet actief de boel in de gaten houden. Dat is niet de bedoeling. Op basis van gesprekken met de klankbordgroep heb ik er het volste vertrouwen in dat het goed komt.”

Het is meerdere malen gebleken dat buurtbewoners positiever tegen een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten aankijken wanneer het er eenmaal is. Hopelijk geldt dit ook voor het flexhotel in Rotterdam-Zuid. Want de urgentie van goede en degelijke huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland blijft onverminderd hoog.