Vroegtijdige steun aan jongeren in de middelbareschoolleeftijd kan risicogedrag voorkomen

De overgang van de lagere school naar de middelbare school kan voor jongeren soms een negatief keerpunt zijn. Hun sociale omgeving verandert, de begeleiding wordt minder intensief en ze komen in de puberteit. Vaak raken ouders het zicht op hun kinderen kwijt bij de stap naar de middelbare school. Het behalen van startkwalificaties door een opleiding af te ronden vermindert de kans op crimineel gedrag. Goed kunnen meekomen op school kan dus een beschermende factor zijn tegen crimineel gedrag.

School is daarnaast een plek die mogelijkheden biedt voor het tijdig signaleren van problemen, maar dat is geen kerntaak van het onderwijs. Ongeveer één op de vijf kinderen heeft gedurende korte of langere tijd extra zorg of begeleiding nodig vanwege leer- of gedragsproblemen (M. van Lieshout, M Leurs, 2007). In die zin kan school bijdragen en begeleiden bij de aanpak van het probleem, maar dat neemt niet weg dat haar belangrijkste taak onderwijs geven is.

Ambities in Roermond

Een goed voorbeeld van een preventieve aanpak, aanvullend op de kerntaak van het onderwijs waarbij jongeren extra begeleiding krijgen náást school, is het project Ambities in Roermond. De extra lessen voor risicojongeren gaan deze zomer van start in het wijkcentrum. Onder leiding van een docent, ondersteund door succesvolle jongeren uit de wijk Donderberg, maken de jongeren ’s ochtends hun huiswerk. ‘s Middags ligt de focus op sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt het thuisfront (met name de vaders) nauw betrokken en moeten de jongeren zich voor vier jaar committeren.

Voorkomen van risicogedrag

Vanuit de kennis die er is over werkzame ingrediënten van interventies (o.a. Het Kennisfundament, WODC), klinkt dit veelbelovend: het betrekken van de omgeving van de jongeren (ouders), begeleiding door een betrokken docent en jongeren die het goed doen op school en bereid zijn om vrijwillig mee te helpen. Het zou een mooi voorbeeld kunnen zijn van vroegtijdige steun en het voorkomen van risicogedrag.

Meer informatie

Femke Bax – Projectleider

06 57 94 39 04 – femke.bax@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/femke-bax