Vier consortia in de running voor de titel koploper

Tien scholen krijgen de kans mee te doen in de eerste Nul op de Meter pilot van programma School vol Energie, maar tegelijkertijd zijn we al op zoek naar de juiste bouwconsortia om deze transformaties uit te voeren. Het identificeren van deze Koplopers voor dit experimentele traject is nu gestart. Vier consortia hebben zich positief onderscheiden met hun plan voor de initiële uitvraag op basis van een representatieve fictieve casus. Met hen gaan we nu de dialoogfase in waarin we gezamenlijk en in open dialoog hun innovatieve concepten verder uitwerken.

“Het heeft veel voordelen om consortia in deze fase al uit te dagen om met plannen te komen. Naast het uitwerken en aanscherpen van de concepten is het nadrukkelijk de bedoeling dat de Koplopers meepraten over de selectiecriteria en uitvraag voor de scholen die zullen deelnemen aan de pilot,” zegt Olivier Lauteslager, propositiemanager bij Energiesprong. “De bevlogenheid in het onderwijs om het beste leerklimaat te bieden is groot, maar is logischerwijs gefocust op het primaire onderwijsproces. Terwijl goede huisvesting met een gezond binnenklimaat en een binnen de normen passende exploitatie ook van groot belang is daarvoor.”

Een toekomstbestendige vernieuwbouwing van de school met gegarandeerd binnenklimaat en onderhoud, gerenoveerd binnen vier weken tijd en een energierekening die op jaarbasis nul is: de uitdaging is duidelijk. En dan staat opschaling ook nog eens met dikgedrukte letters als thema bovenaan. Een generieke oplossing voor meerdere scholen, met voldoende mogelijkheid voor maatwerk, geeft volume en een innovatieprikkel. We noemen de consortia die uiteindelijk de proeve van bekwaamheid halen niet voor niets Koplopers. Gezamenlijk willen we een nieuwe markt met een nieuwe norm voor scholenbouw creëren.

Met de consortia BIBA, Scholenbouwkracht 7, Het schoolvoorbeeld en RRNext gaan we nu de intensieve dialoogfase in waarin zij met ons en met elkaar hun concepten verbeteren en elkaar inspireren. Met een proeve van bekwaamheid in juni dagen we ze uit om hun koploperspositie te claimen en maximaal voorbereid te zijn op de Nul op de Meter pilotscholen die aan het programma School vol Energie zullen deelnemen.

School vol Energie is onderdeel van de Green Deal Scholen. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen, hetgeen moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Vanuit de Green Deal worden schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming verder geholpen naar een energieneutraal gebouw door Energiesprong | Platform31.