Versnelling Huisvesting Vergunninghouders

Platform Opnieuw Thuis

Het aantal asielzoekers dat met een verblijfsvergunning een nieuw leven probeert op te bouwen in Nederland, stijgt. Dat begint met de zoektocht naar een nieuw onderkomen. Aan gemeenten de wettelijke verplichting om voor deze zogenoemde ‘vergunninghouders’ huisvesting te zoeken. Platform Opnieuw Thuis helpt hen daarbij.

asielzoekerscentra

Opnieuw Thuis werd begin dit jaar opgericht onder leiding van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Onder deze noemer werken Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG), het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en Platform31 samen. Er zijn drie sporen: het versnellen van processen en procedures, zoals de toekenning van het Burgerservicenummer en een digiD. Ook ondersteunt het platform gemeenten met raad en daad en stimuleert ze samenwerking met andere lokale partijen. Ten derde zoekt Opnieuw Thuis naar creatieve mogelijkheden voor méér woonruimte.

Opvangproblemen

Vooral het laatste half jaar steeg het aantal woningzoekenden met een verblijfsvergunning sterk. Voor de beeldvorming: op dit moment wachten al 13.000 vluchtelingen met een verblijfsstatus op een woning. Dit leidt tot opvangproblemen binnen gemeenten, achterstanden in taakstellingen, stagnatie in asielzoekerscentra en frustratie bij de asielzoekers zelf. Mede door voortdurende oorlogen en de bijbehorende toestroom van mensen uit met name Syrië, blijft de vraag naar een woonruimte ook de komende tijd groot.

Oplossingen

Dit betekent dat er op korte termijn oplossingen nodig zijn om in deze groeiende woningbehoefte te voorzien. Het liefst op een manier zodat ‘gewone’ woningzoekenden op wachtlijsten daarvan niet de dupe worden. En er geen grote concentraties onstaan van vergunninghouders. Bijvoorbeeld door meer woonruimte te creëren in leeg vastgoed, in regio’s met een minder overspannen woningmarkt, door woningdeling of woningruil.

Vanuit Platform31 vertegenwoordigt Frank Wassenberg ‘Opnieuw Thuis’. Meer informatie over dit samenwerkingsverband vindt u op www.opnieuwthuis.nl.

Meer informatie

Frank Wassenberg

06 57 94 35 92 – frank.wassenberg@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/frank-wassenberg