URBACT III en Platform31 als National Urbact Point

URBACT is al meer dan 10 jaar is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Want steden spelen een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van onze samenleving.

In 2015 is URBACT gestart met het URBACT III – programma. URBACT III biedt steden de mogelijkheid om zich in te schrijven op 3 verschillende calls. In maart 2016 is de call voor implementatienetwerken geopend en in april 2016 zijn de 20 actienetwerken benoemd die door zijn naar de 2e fase. Eind 2016 is de 3e en laatste call open waarbij het de doelstelling is om steden te ondersteunen goede praktijkvoorbeelden van stedelijke ontwikkeling te delen. Het derde programma is dus in volle gang.

Platform31 heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het URBACT Secretariaat meegewerkt aan het verspreiden van kennis over URBACT in Nederland. Gedurende URBACT III zal de rol van het National URBACT Point belangrijker worden en zal Platform31 zich richten op:

 • Communicatie en informatie URBACT
  - Contactpunt voor allerhande vragen over URBACT in Nederland
  - Organiseren van een infodag over URBACT (najaar 2016) i.s.m. ministerie van BZK
 • Disseminatie URBACT resultaten en URBACT-methodiek aan bestaande initiatieven
  - Social media
  - Events
 • Vergroten URBACT-netwerk in Nederland

Meer informatie

 • Meer informatie is ook te vinden op www.urbact.eu of via Twitter @Urbactnl
 • Vanuit Platform31 vervult Nathalie van den Heuvel de rol van Nationaal URBACT Point. Mocht u meer willen weten over URBACT of over de mogelijkheden om als stad hier aan deel te nemen, neem dan contact met haar op: