Woningcorporaties werken samen aan vernieuwing

Zijn woningcorporaties voldoende voorbereid op toekomstige vragen uit de samenleving? Maken ze voldoende gebruik van elkaars kennis en benutten ze die van andere partijen? Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen, gaan woningcorporaties met partners in de branche aan de slag om vernieuwing te versnellen.

Veel corporaties werken al aan vernieuwende vormen van samenwerking of slimme oplossingen. Maar waarom zelf het wiel uitvinden? Door te profiteren van de kennis die er al is en door optimale samenwerking, moet er meer mogelijk zijn. ActiZ, Aedes, Bouwend Nederland, CVN, Het Corporatiehuis (KWH/Stekademy), Kennisplatform Corpovenista, Platform31 en Stroomversnelling gaan samen met woningcorporaties aan de slag.

Vernieuwingsagenda

Afgelopen maanden zijn thema’s vastgesteld en ambities gevormd voor de vernieuwingsagenda voor woningcorporaties. De thema’s sluiten aan op de opgaven waar Platform31 aan werkt. Op basis van deze agenda gaan partijen aan de slag met verduurzamen, betaalbaar bouwen en wonen, leefbare wijken en buurten, wonen en zorg, digitalisering en informatievoorziening en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Doe mee

Op 20 april is de kick off Werken aan vernieuwing. Daarna gaan coalities aan de slag met concrete ambities die per thema zijn vastgesteld. Is uw corporatie ook op zoek naar bruikbare voorbeelden, slimme oplossingen en samenwerking met andere corporaties? Kom naar de kick off op 20 april en laat u inspireren, neem kennis van recente vernieuwingen in de branche en sluit u aan bij een coalitie.