Tweede Eo Wijers Transitiemarkt oogst veel belangstelling

Op 16 januari ontmoetten deelnemers aan de Eo Wijers-prijsvraag en Cleantech-ondernemers uit de Stedendriehoek elkaar in Deventer. Op deze transitiemarkt maakten diverse sprekers uit de regio Stedendriehoek duidelijk dat de prijsvraag een ontwerp-, een maatschappelijke én economische opgave behelst. Een dag eerder, tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte, stond de transitie naar duurzame energieopwekking als urgente nationale opgave ook al volop in de belangstelling.

Tweede EoWijers transitiemarkt

Opgave Eo Wijers-prijsvraag

Inzendingen moeten in de eerste plaats ingaan op de ambitie van de regio Stedendriehoek om in 2030 energieneutraal te zijn. Op twee ‘transitiemarkten’ in Deventer en Zutphen is veel informatie op gebied van de naderende energietransitie gepresenteerd; waaronder initiatieven van energiecoöperaties en onderzoek van energienetwerkbedrijf Alliander. Het tweede thema behelst de economische concurrentiekracht van de regio. De regio Stedendriehoek richt zich in het bijzonder op ondernemerschap in de Cleantech sector. Tot slot worden teams uitgedaagd zich over de ‘sturing’ van hun plan te buigen, ofwel de governance. Daarin geven teams antwoord op de vraag: hoe organiseer je een transitie, met welke organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en overheden ga je als regio samenwerken?

Transitiemarkt: Nieuwe wegen inslaan

Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester van Lochem en boegbeeld van de prijsvraag, adviseerde de deelnemende teams op de tweede transitiemarkt: “Zoek het niet alleen in het nieuwste type windmolen.” In de plaats daarvan wees hij op de steun die je moet organiseren voor het proces van energietransitie en daarbij nieuwe wegen in te slaan – mét oog voor de realiseerbaarheid.
Twee ondernemers en een lokale energiecoöperatie in de regio Stedendriehoek brachten in woord en beeld over hoe zij op schone manieren aan innovatie en energiebesparing werken. Martine Vonk, lector Ethiek en Technologie bij Saxion Hogeschool, wees op de trend naar meer autonomie en zeggenschap van groepen uit de samenleving. De cijfermatige onderbouwing van diverse studies over de energietransitie kwam van Pieter van der Ploeg van energienetwerkbedrijf Alliander.

Jaar van de Ruimte: óók energietransitie

Tijdens de aftrap van het Jaar van de Ruimte in Amsterdam, stelde het boegbeeld van de topsector Energie, Manon Janssen, vast dat het hoog tijd is om de energietransitie op te gaan schalen en te gaan versnellen. “Het is van belang om ons af te gaan vragen wat we morgen al kunnen gaan doen.” De energietransitie kent een sterke ruimtelijke impact die zich niet beperkt tot de discussie over horizonvervuiling van windmolens in het landschap.
De Eo Wijers-prijsvraag is een goed voorbeeld van een onderzoekende en ontwerpende aanpak die laat zien wat de ruimtelijk impact is en wie daaraan bij kan dragen. Door vooral de proceskant – in plaats van de technologische kant – van de energietransitie centraal te stellen kunnen er de komende jaren belangrijke stappen worden gezet. Eén van de conclusies van de dag was dan ook dat voor het versnellen van de energietransitie ruimtelijk planners/ontwerpers een proactieve houding moeten aannemen en daarbij het bedrijfsleven en burgers intensief moeten betrekken.