Toetreding Winfried Houtman Raad van Toezicht

Met ingang van april is de heer Winfried Houtman toegetreden tot de Raad van Toezicht en Auditcommissie van Platform31.

Winfried Houtman is sinds 2008 directeur Middelen en Control bij de gemeente Rotterdam. Per mei zal hij de functie van Concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling vervullen, ook bij de gemeente Rotterdam. In het verleden heeft hij functies vervuld bij het ministerie van Financiën en het ministerie van SZW.

Met zijn stevige financiële profiel is hij een waardevolle aanvulling op onze Raad van Toezicht, waarvan Pieter Winsemius de voorzitter is.

Raad van Toezicht