Ruim op de Regels: fiscaliteit

Themabijeenkomst 8 oktober

Een buurthuis dat een hogere OZB krijgt doorberekend nadat wijkbewoners zodanig hebben geklust dat het verouderde pand in waarde is gestegen. Dit was een van de knelpunten waarover de deelnemers van experimentprogramma Ruim op de Regels en fiscaal expert Jos van Bavel van Verder Fiscaal Specialisten donderdag 8 oktober in de Crabbehoeve in Dordrecht hebben gesproken.

crabbehoeve

Fiscaliteit

Een van de veelgeprezen waarden van burgerinitiatieven is dat zij gebiedsgericht werken vanuit de behoefte van mensen in een buurt. Voor de gemeente betekent dit per definitie integraal werken. De Crabbehoeve is hiervan een mooi voorbeeld: buurthuis met lunchroom, een grote moestuin voor de buurt en zalen voor commerciële verhuur. Zoals veel initiatieven weet Crabbehoeve verschillende financieringsvormen te combineren: eigen inkomsten, particuliere fondsen en subsidie vanuit de gemeente. Over de verschillende activiteiten worden verschillende btw-tarieven gehanteerd. Dat zorgt voor een ingewikkelde administratie voor de penningmeester van de stichting. Jos van Bavel heeft hiervoor een aantal praktische tips gegeven. Ook heeft hij op een rij gezet welke fiscale voor- en nadelen zijn verbonden zijn aan verschillende rechtspersonen: vereniging, stichting of coöperatie. Tot slot heeft hij de deelnemers getipt over een aantal fiscale voordelen voor non-profit organisaties. Zoals teruggave van energiebelasting voor buurthuizen.

Tussenevaluatie

Een jaar na de start van het experimentprogramma is een evaluatieronde gedaan door Platform31 bij alle elf de experimentpartners. Welke vorderingen hebben de elf initiatieven gemaakt? Welke knelpunten zijn opgelost? Welke knelpunten bestaan nog? En dienen nieuwe knelpunten zich aan?

Ook is gevraagd naar de samenwerking tussen gemeente en maatschappelijk initiatief. Wat opvalt is dat er grote verschillen zijn tussen de initiatieven. Op een aantal plekken zijn concrete vorderingen gemaakt. Bijvoorbeeld in de Crabbehoeve waar na maanden verbouwen Resto van Harte afgelopen zomer de lunchroom in gebruik heeft genomen. Heeft FF Rotterdam een vergunning aangevraagd om tijdelijk uitzondering te krijgen op het bestemmingsplan. Heeft de Noorderpark Trust de aansprakelijkheid vooraf evenementen beter geregeld met samenwerkingspartners.

Op andere plekken hebben de initiatieven te maken met flinke tegenslagen zoals WattWest in Tilburg, het buurtnetwerk Rhoon-noord en de Drentse dorpscoöperatie Nieuw Dordrecht. Tegenslagen van financiële aard, samenwerking met de gemeente of draagvlak in het dorp. Interessant is of er aan de hand van deze ervaringen succes- en faalfactoren zijn te benoemen. Dit komt onder andere terug in het evaluatieonderzoek dat deze winter van start gaat.

Meer informatie

Lise Broekaar

Lise Broekaar

Projectleider

06 17 85 48 53