VvE Lindenhove - bouwers uit de consortia aan het woord

Bijeengebracht door Energiesprong van Platform31 is Vereniging van Eigenaren De Lindenhove uit Apeldoorn de eerste VvE in Nederland die op zoek is naar een Nul op de Meter make-over. Tijdens de zoektocht naar een product dat past bij het 12 verdiepingen tellende gebouw, waren vooral de uitgenodigde innovatieve bouwpartners belangrijk. Zij gingen met een nieuw proces aan de slag.

Innovatieve partijen

Volgens Olivier Lauteslager van Energiesprong was het nodig om de innovatieve partijen een heel open dialoog aan te laten gaan. “Naar mijn idee is er op een hele prettige manier samengewerkt tussen aanbieders en de VvE, we hebben heel zorgvuldig gezocht naar wat voor bewoners en de bouwers belangrijk is om zo tot een evenwichtig uitgangspunt te komen.” Onder een klankbordgroep van bewoners heerste in het begin een vrij sceptisch gevoel. Mimi Slauerhoff van Energiesprong is blij om te zien dat ze op een gegeven moment tijdens het proces zo enthousiast werden dat ze echte ambassadeurs zijn geworden van het verhaal.

Het proces voor bouwers

De deelnemende bouwpartijen waren geselecteerd op hun innovatieve karakter, maar ook voor hen is het wennen aan een nieuw proces. Harrie Doebe van Mens-Zeist: “Normaal gesproken krijgt je een uitnodiging waarbij je op basis van een bestek een plan mag indienen.” Dat ging in het geval van VvE De Lindenhove anders, hierbij werden met het bestuur en de bouwers samen besproken wat er nodig was op het gebied van ontwerp, techniek, prijs, en proces. “Heel transparant, veel vertrouwen en de durf om kennis te delen, lef”, zegt dhr Doebe.

Procesbegeleiding kwam onder andere van Felix van Geemen van Energiesprong. “Het VVE segment is van oudsher een segment dat is over geleverd geweest aan het nemen van losse maatregelen. Kleine stapjes en met onderhoud achter de feiten aanlopen terwijl je eigenlijk gewoon alles in een keer goed zou willen doen.” Dat is precies wat de bouwers in hun plan aan de bewoners presenteerden. Een make-over product, waarbij De Lindenhove in één keer naar een jaarlijkse energierekening van nul gaat en bewoners tegelijk een meer comfortabele woning krijgen.

Wat de koplopers achter zich laten

Een nieuw en zorgvuldig proces zorgt ook voor uitdaging. Andre Hehemann van Van der Ley heeft dit ervaren “Je moet je op een andere manier presenteren, traditioneel gaat het toch eerst over de prijs en hoe je precies de technieken uitvoert en nu gaat het meer om, hoe ga je het proces met elkaar door.” Een andere deelnemer uit het traject, Ed Veldhuizen van NVT onderhoudsgroep geeft als tip “Je moet niet te snel te diep in de materie duiken, probeer op hoofdlijnen te blijven” Deze bouwers zijn de koplopers van Nederland in een innovatief traject waarbinnen het proces nog ontworpen moest worden. Felix van Geemen van Energiesprong geeft aan dat het de volgende keer al anders zal gaan. Hij verwacht zelfs sommige delen binnen het proces tot vijf keer sneller te kunnen doorlopen.

Binnenkort wordt er bekend gemaakt welk consortium de Nul op de Meter renovatie De Lindenhove zal gaan uitvoeren.