Terugblikken en vooruitkijken: Smart Thinking

Digitalisering en verstedelijking: Smart Cities verbindt deze paradoxale werelden. Door de kansen die nieuwe technologieën bieden in te zetten voor duurzame, bereikbare, veilige én leefbare steden. Waarin mensen leven die zelf slimme oplossingen bedenken en toepassen. Tijdens de innovatie-estafette van 2013 ondertekenden 21 partijen de intentie-overeenkomst Lerend Netwerk Smart Cities NL, waaronder Platform31. Dit netwerk inspireert professionals, bedrijven en overheden. Een jaar na oprichting kijkt het netwerk terug op de highlights en brengt ze focus aan voor 2015.

Smart Thinking 485x309

Meer informatie

Esther Slegh
06 57 94 33 96 – esther.slegh@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/esther-slegh