‘SURF-projecten slaan een brug tussen wetenschap en praktijk’

Kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future officeel van start gegaan

Wat hebben kleinschalige initiatieven die buurten mooier gaan maken, slimme fietssystemen en zelfrijdende auto’s met elkaar gemeen? Het zijn allemaal thema’s waar consortia van wetenschappelijke onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s de komende 5 jaar aan gaan werken in het kader van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Maandag 25 januari presenteerden de toegekende 5 grote projecten en 17 middelgrote projecten zich tijdens de kick-offbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

Projecten: brug tussen kennis en praktijk

SURF (onderdeel van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden VerDuS) is vooral bedoeld om de wetenschap en praktijk te verbinden. Dagvoorzitter Pieter Hooimeijer, wetenschappelijk directeur VerDuS, vroeg zich af hoe kennisdisseminatie helpt om zaken in de maatschappij te veranderen. Dat heeft volgens SURF-netwerkmanager Jan Klinkenberg alles te maken met hoe de kennis van het SURF-programma gaat landen. “Bij het kiezen van projecten was de maatschappelijke relevantie nadrukkelijk aan de orde", zegt hij. Daar zijn de projecten op beoordeeld. De toegekende projecten moeten een brug gaan slaan tussen kennis en innovatie. Daarom hebben we voor SURF consortia gekozen bestaan uit wetenschappers en partijen uit de praktijk.”

kickoff.SURF.jan2015

R-LINK, SCRIPTS, STAD en U-SMILE

Hoe die praktijk en wetenschap de komende jaren met elkaar gaan samenwerken, lieten vertegenwoordigers van de vijf grote projecten in korte presentaties zien. ‘R-LINK’ gaat onderzoeken hoe kleinschalige initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn. Het gaat hierbij om bereikbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid. ‘SCRIPTS’ moet laten zien hoe klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier te ontwikkelen zijn. In ‘Smart Cycling Futures – slimmer op de fiets’ draait alles om slimme fietssystemen. Autonome auto’s staan centraal in ’STAD’. Het team van ‘U-SMILE’ onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.

Link met de praktijk

In een gesprek met een aantal deelnemers voelde dagvoorzitter Hooimeijer de consortia vooral aan de tand over hun link met de praktijk. Voor het consortium Smart Cycling Futures is deze link makkelijk te vinden. Iris van der Horst, programmamanager ’Fiets’ van de gemeente Amsterdam legde uit dat Amsterdam te maken heeft met een enorme stroom fietsers. “Ik wil graag weten waar de fietsen vandaan komen en waar ze heen gaan. Met die informatie kunnen we als gemeente beleid maken om de grote hoeveelheid fietsers een goede plek in het Amsterdamse verkeer te geven. Dit onderzoek gaat ons daar zeker bij helpen.”

Aan de slag

Na de gesprekken met deelnemers aan de grote projecten, mochten vertegenwoordigers van de middelgrote projecten hun onderzoeken in een minuut toelichten. Aan de hand van posters konden zij na de presentaties meer uitleg geven.

Nu het officiële startsein is gegeven voor het SURF-programma gaan de consortia aan de slag. VerDus, waarin NWO, Platform31 en verschillende ministeries vertegenwoordigd zijn, gaat de deelnemers bijstaan om de kennis uit de onderzoeken op nationaal niveau te brengen.

Meer informatie

Jan Klinkenberg

Programmamanager

06 51 36 15 61