Stop met wachten op elkaar! Creëer samen meer huisvesting voor vergunninghouders

Verslag bijeenkomst Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten in leeg vastgoed

Datum: 9 november 2015
Locatie: Militair Hospitaal Amersfoort: Zeevaarderspad 7

De huisvesting van vergunninghouders stokt. Gemeenten zijn verantwoordelijk, maar de lokale woningcorporaties kunnen de grote vraag niet aan. Er is woonruimte te weinig. Het is duidelijk, er is meer huisvesting nodig op korte termijn. Er leven in den lande een heleboel ideeën. Veel wethouders, ambtenaren en bestuurders willen hun bijdrage leveren. Ook zijn er veel commerciële partijen met nieuwe concepten voor (tijdelijke) transformatie en tijdelijke woonunits.

Ondanks alle ideeën en betrokkenheid komt de realisatie van meer huisvesting, waaronder tijdelijke transformatie, te langzaam van de grond. Partijen blijven naar elkaar kijken en op elkaar wachten. Iedereen voelt zich verantwoordelijk, maar niemand zet de eerste stap. Het knelpunt ligt vaak bij de vraag ‘wie betaald de investering?’ Is dat het Rijk, de gemeente, de corporatie of misschien een andere partij? De opdrachtgever voor de transformatie mist. Een antwoord op deze vraag is cruciaal om het traject te starten. Ook het antwoord op ‘wie verhuurt en exploiteert?’ behoort tot het sluitend krijgen van de businesscase.

Partijen blijven naar elkaar kijken

Het Rijksvastgoedbedrijf inventariseerde welke lege Rijkspanden ingezet kunnen worden voor de huisvesting van vergunninghouders. Zij wacht totdat gemeenten hen benaderen voor deze panden. Gemeenten vinden het huisvesten van vergunninghouders de taak van de corporatie en willen dat de corporatie meer huisvesting realiseert. Corporaties geven aan geen financiële middelen te hebben voor de realisatie van woningen of zij willen liever geen tijdelijke huisvesting realiseren. Ook zijn corporaties niet gewend om woonruimte tijdelijk te verhuren en zijn zij bang voor huurachterstanden.

Wie zet de eerste stap? Wie wordt opdrachtgever? Wie betaalt de investering? In Nijmegen zette de verantwoordelijke wethouder de eerste stap en inmiddels is het voormalige studentenpand getransformeerd naar huisvesting voor vergunninghouders. Een mooi voorbeeld over hoe het wel werkt!
Lees meer over het voorbeeld in Nijmegen .

Meer informatie

Vera Beuzenberg

06 83 17 13 69 – vera.beuzenberg@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41

Frank Wassenberg

06 57 94 35 92 – frank.wassenberg@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41

Tijdelijke bewoning in leeg vastgoed

Platform31 draaide het pilotprogramma ‘Tijdelijke bewoning in leeg vastgoed met tijdelijke contracten’. Lees hier meer.