Smart Thinking #4 – Connectivity: nieuwe netwerken

Verslag van de bijeenkomst op 19 maart 2015 van het Lerend Netwerk Smart CitiesNL in samenwerking met Metropoolregio Den Haag Rotterdam

“Open netwerken zijn de basis van de slimme stad. Slimme verlichting, stoplichten, videobewaking, etc. maken gebruik van dezelfde netwerken, maar deze netwerken zijn versnipperd en wisselen onderling niet uit.”Als voorbeeld laat Frank Vieveen van de gemeente Rotterdam een kaart zien waar op de glasvezelnetwerken van (semi-) publieke partijen in de metropoolregio staan. Wat zichtbaar wordt is een glasvezelnetwerk in wording maar dit netwerk is versnipperd in eigendom en heel beperkt beschikbaar voor de consument. Dit moet anders stelt hij. De vraag is alleen hoe?

Dit was de kernvraag op de vierde Smart Thinking bijeenkomst van het Lerend Netwerk Smart CitiesNL. In de zaal zitten vertegenwoordigers van partijen die zich bezig houden met dezelfde vraag; netwerkbeheerders, gemeenteambtenaren, adviesbureaus, energieleveranciers en telecomproviders. De sprekers van de middag belichten vanuit verschillende perspectieven dit vraagstuk.

connectivity 1

meer informatie

Esther Slegh
Esther Slegh
Junior projectleider

06 57 94 33 96