Schrijf mee aan de publicatie Het Nieuwe Stadmaken

Het boek ‘Het Nieuwe Stadmaken’ gaat over de ontwikkeling voor de komende vijf jaar – ‘the next step’. Voor deze essaybundel zijn een aantal auteurs uitgenodigd. Maar er zijn vast meer ervaringen en ideeën! We zijn nieuwsgierig naar jouw reactie. Dus deel je ideeën hieronder met de samenstellers van het boek (Simon Franke, Jeroen Niemans, Frans Soeterbroek) en de lezers en we kijken hoe deze passen in het boek.

Na vijf jaar van enthousiast pionieren in kleinschalige lokale initiatieven nemen we afscheid van de tegenstelling bottom-up en top down. In de komende vijf jaar zullen initiatieven aan betekenis winnen en overheid en markt dwingen om zich te transformeren.

De tegenstelling bewoners-gebruikers versus overheid en marktpartijen wordt minder productief, maar hoe ziet het er dan uit? Moeten we doordringen in de institutionele wereld van de stedelijke ontwikkeling of verloopt die verandering heel anders? En gaat het vooral om een gelijk speelveld voor alle partijen in de ruimtelijke ontwikkeling of om een geheel nieuw speelveld?

Meer informatie

De publicatie verschijnt i.s.m. het Jaar van de Ruimte.
Lees meer op de website van Trancity.

Reacties

Reacties in de vorm van opmerkingen of statements zijn welkom op de site
van PDZ
en worden door de redacteuren verwerkt tot een crowdsourced artikel.


Contact

Jeroen Niemans

06 57 94 36 78 – jeroen.niemans@platform31.nl
twitter.com/jhlhniemans