Riga Declaration & EU Urban Agenda

In Riga (Letland) hebben de Europese ministers verantwoordelijk voor territoriale cohesie en stedelijk beleid op 10 juni een belangrijke stap gezet op weg naar een EU stedelijke agenda. Deze agenda zal volgend jaar onder het Nederlands voorzitterschap concreet van start gaan met nieuwe partnerschappen tussen lidstaten, Europese Commissie, steden en kennisnetwerken.

Kleinere stedelijke regio’s

De stedelijke agenda is voor alle steden, groot en klein. De Riga Verklaring vraagt daarom ook aandacht voor kleinere stedelijke regio’s in Europa, waarin 25% van de Europeanen wonen. Vanuit EUKN ondersteunt Platform31 sinds 2007 de voorzitterschappen van de EU. Voor Letland is met Letse collega’s onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen van de kleinere stedelijke regio’s in Europa. Het is een onderwerp dat sterk speelt in veel Europese landen, zoals bleek uit politieke steun in Riga. Het Luxemburgs voorzitterschap zal de komende zes maanden grensoverschrijdende stedelijke samenwerking op de agenda plaatsen. Ook hiervoor is ondersteuning van EUKN gevraagd.

Contact en meer informatie

Mart Grisel – Programmamanager

mart.grisel@platform31.nl – 06 50 25 29 39
linkedin.com/in/martgrisel