Dit was de Dag: Retailagenda trending in de media

NOS-verslaggever Matthijs Holtrop maakte een reportage over het tegengaan van leegstand en verpaupering van winkelgebieden voor het radioprogramma Dit is de Dag met Tijs van den Brink. Met daarin quotes van wethouder Johan Weijland van de gemeente Ede, Hamit Karakus, directeur van Platform31 en minister Kamp van Economische Zaken.

Volgens wethouder Weijland vormen de afspraken uit de Retailagenda geen ei van Columbus, maar wel een manier om eens kritisch naar de regelgeving te kijken. Dat kan ondernemers in de toekomst helpen om meer zeggenschap te krijgen in hoe zij ‘hun’ winkelstraat inrichten.

Nieuwe kansen voor retail

Volgens Hamit Karakus liggen veel problemen ook in de winkelcentra en aanloopstraten, buiten het directe stadscentrum. “Doordat veel winkelstraten worden gesaneerd, ontstaat er een compacter stadshart. Leegkomende winkels in die aanloopstraten zijn prima op een andere manier in te vullen. Waarom zou een meubelmaker, die nu vaak is gevestigd op bedrijventerreinen, zijn ambacht niet kunnen uitoefenen in de binnenstad. De Retailagenda maakt kennisuitwisseling tussen gemeenten mogelijk. Hierdoor ontsaan nieuwe kansen voor de retail.”

Breedgedragen netwerk

Minister Kamp onderstreept het belang van een breedgedragen netwerk. “De afgelopen 20 jaar is er veel winkeloppervlak bijgekomen, terwijl de omzet is gedaald. De problemen die zijn ontstaan in dorpen en steden, los je niet zomaar op. Bovendien hoeft de markt het niet alleen te doen. Voor planologische aanpassingen, het wijzigen van regelgeving heeft de markt de gemeente, provincie en Rijksoverheid nodig.

Meer informatie

Saskia Hinssen

06 57 94 30 86 – saskia.hinssen@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/saskia-hinssen/