Retailagenda: meer kansen voor winkeliers

Afspraken met 50 gemeenten in RetailDeals voor aantrekkelijke winkelgebieden. Minder leegstand door marktconforme winkelhuren. Meer ruimte om winkels te combineren met horeca. En extra scholing voor het winkelpersoneel. Dat zijn de belangrijkste afspraken die het ministerie van Economische Zaken, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org en Platform31 vandaag bekrachtigen in de Retailagenda.

Compacte en levendige binnenstad

Dankzij de Retailagenda worden winkelgebieden compacter en extra aantrekkelijk. Nu staat 7,5% van de winkels leeg en bestaat 30% van het winkeloppervlakte uit overcapaciteit. Nog dit jaar maken 50 gemeenten afspraken in zogeheten RetailDeals om ondernemers kansen te bieden en om de leegstand tegen te gaan. In plaats van de winkelhuren te baseren op historische prijzen, spreken verhuurders en winkeliers af om marktconforme huren toe te passen. Ook gaat een aantal gemeenten met vastgoedeigenaren en winkeliers aan de slag om overbodige vierkante meters winkelruimte terug te dringen. “De winkeliers krijgen zo de kans om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en te profiteren van de aantrekkende economie,” aldus minister Kamp.

Het winkelgebied van de toekomst

Jan Meerman, voorzitter Detailhandel Nederland: “Samen zetten we ons in om binnensteden voor de toekomst aantrekkelijk en economisch vitaal te houden en de sociale leefbaarheid van binnensteden sterk te houden. Aan de vooravond van de Provinciale Verkiezingen zijn de verwachtingen hooggespannen. Provincies moeten hun regierol pakken en zorgen voor structurele en actuele detailhandelsvisies. Daar hoort keuzes maken voor winkelgebieden bij!”

Experiment verminderde regeldruk

Daarnaast start Platform31 een experiment met 12 gemeenten om regels te verminderen. “Hierdoor kunnen ondernemers bijvoorbeeld makkelijker horecafaciliteiten en dienstverlening in hun winkel combineren. Met als doel de binnenstad levendiger te maken als plek waar bewoners graag samenkomen: het visitekaartje van de stad. Een stadshart als place to be in plaats van place to buy. Door lokaal, regionaal en landelijk samen te werken kunnen we echt het verschil maken”, verwacht Hamit Karakus, directeur van Platform31.

Investeringsvormen

Nog voor de zomer maken werknemers en werkgevers afspraken om het winkelpersoneel scholing te bieden. Doel is om winkelmedewerkers beter toe te rusten op veranderende behoeften van de consument. Om winkels aantrekkelijk te houden voor het publiek zijn investeringen nodig. Naast reguliere financiering zijn er kredieten beschikbaar bijvoorbeeld via Qredits met ondersteuning van EZ. Een positieve ontwikkeling is verder dat het Pensioenfonds Detailhandel 40 miljoen euro investeert in het MKB Impulsfonds. Uit dit fonds kunnen vernieuwende plannen van winkeliers gefinancierd worden.

RetailTeam

Om de voortgang te bewaken, werken de partners die vandaag hun handtekening zetten onder de Retailagenda de komende drie jaar samen in de Regiegroep Retailagenda. Ook IVBN, VastgoedBelang, IPO, VNG, G32-stedennetwerk en de UvA zijn als kennispartners verbonden aan de Retailagenda. De komende periode wordt er een RetailTeam opgericht om organisaties met gerichte expertise te begeleiden bij de uitvoering van de afspraken.

Volg de officiële overhandiging van de Retailagenda vanmiddag om 17.00 uur
op Twitter via @platform31 of #retailagenda.