Prestatieafspraken helpen de klokken gelijk te zetten

De Woningwet geeft een positieve impuls aan het maken van prestatieafspraken, vinden de partijen die hiermee al aan de slag zijn. Platform31 en Aedes onderzochten samen met adviesbureau Companen tien praktijkcases. Twee belangrijke lessen: de rol van huurders zorgt voor scherpte en zet gemeenten en corporaties tot nadenken en de kwaliteit van de samenwerking is bepalend voor het eindresultaat.

Veel doen, weinig tijd

Gemeenten, corporaties en huurders vinden het tijdspad kort. Ze ervaren de tijd tussen het indienen van het bod op 1 juli en het indienen van de afspraken op uiterlijk 15 december als krap. Voor hen was 2015 daarom vooral een ‘oefenjaar’. Ook in de komende jaren wordt het een behoorlijke klus om binnen de gestelde termijnen tot prestatieafspraken te komen.

Nieuwe rol huurders

Zo vraagt het meetekenen van prestatieafspraken veel tijd, kennis en competenties. Om de klus behapbaar te maken blijkt het goed te werken als huurders de prioriteiten benoemen en op deze onderdelen mee te tekenen. In de praktijk oefenen huurders vooral invloed uit op betaalbaarheid en duurzaamheid. Gemeenten en corporaties erkennen de meerwaarde van de rol van huurders: het houdt hen scherp en zet aan tot nadenken.

Spanning op de rolverdeling

Partijen voelen overigens wel een spanning op de onderlinge rolverdeling. Corporaties vinden het prima wanneer gemeenten bepalen wat de ambities zijn, maar gaan niet over het hoe. Soms ervaart de corporatiebestuurder dat de gemeente op zijn stoel gaat zitten. Het gezegde ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, gaat ook op voor een aantal cases. Partijen die over en weer hun afspraken niet nakomen of ‘achter de rug om’ handelen, blijkt de dood in de pot voor het maken van prestatieafspraken. Om dit te voorkomen zijn transparantie, een gedeeld beeld over definities en uitgangspunten en de juiste personen aan tafel belangrijke lessen.

Het jaar van de waarheid

Deze eerste praktijkcases maken duidelijk dat het maken van prestatieafspraken een behoorlijke klus is. Vooral partijen die al in de geest van de wet werken, deden mee aan de cases. Dit jaar komt het erop aan, dan moeten ook de gemeenten en corporaties zich bewijzen die geen traditie hebben van prestatieafspraken en samenwerking met huurders. Platform31 ondersteunt partijen hierin met intervisie. U kunt zich hier nog voor inschrijven.