Platform31 ondersteunt corporaties bij verduurzaming

Comfortabele woningen, beheersbare woonlasten en een toekomstbestendige voorraad. Om deze doelstellingen te behalen werkten corporaties de afgelopen jaren hard aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Platform31 ondersteunt corporaties hierbij via Energiesprong en Huren met Energie. Waar staan we op dit moment met de verduurzaamheidsopgave? En waar kunt u ons voor inschakelen.

Waar staan we nu?

Ruim 70.000 woningen van de 169 woningcorporaties die aan de energiebesparingsmonitor SHAERE van Aedes deelnemen, kregen in 2014 een hoger energielabel. Bijna een kwart van de sociale huurwoningen had in 2014 een energielabel A of B. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal woningen met zonnepanelen. In het Convenant Energiebesparing Huursector van juni 2012 is afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld een energielabel B hebben, dit staat gelijk aan een Energie-Index van 1,25. Om dit te behalen moet de verduurzaming van de voorraad sneller verlopen dan de afgelopen jaren. Is dit mogelijk?

Prototypen in de Stroomversnelling

Een betere woning, energieneutraal en dat met gelijke woonlasten voor de bewoners. Het kán en wij helpen u daar graag bij!Een van de manieren om grote stappen te maken is om woningen te renoveren naar Nul op de Meter. In 2013 tekenden vier bouwers en zes corporaties een deal, onder de naam Stroomversnelling, om 11.000 woningen om deze manier te renoveren.. Dit voorjaar zijn al 500 woningen opgeleverd en eind 2015 zijn dit er naar verwachting 2.000. Weliswaar minder dan gepland, maar de doorontwikkeling van Nul op de Meter prototypes daarentegen is zeer vlot gegaan.

Grote beweging komt op gang

En belangrijker; de massa lijkt op gang te komen. Naast de 6 dealcorporaties hebben 6 andere corporaties concrete Nul op de Meter uitvragen gedaan en overweegt ook een zeer groot aantal corporaties (delen van) hun voorraad te (ver)nieuwbouwen naar Nul op de Meter.

Niet alleen bouwers en corporaties maar ook gemeenten, provincies, toeleveranciers en netwerkbeheerders zijn geïnteresseerd in Nul op de Meter. Om hen te kunnen faciliteren wordt de Brede Stroomversnelling opgericht. Omdat meer en ook nieuwe partijen aanhaken, worden er sneller meer woningen aangepakt dan verwacht. Niet alleen het aantal woningen groeit sneller dan gedacht, ook de ontwikkeling van nieuwe concepten en verbeteringsslagen zullen eerder doorgevoerd worden dan in 2013 de verwachting was.

Nul op de Meter gunstiger bij invoer Passend toewijzen

Woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 ten minste 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden een woning aanbieden onder de aftoppingsgrens. Bij de toets wordt gekeken naar de kale huurprijs en niet naar de totale woonlasten. Bij duurzaamheidsinvesteringen wordt de kale huurprijs veelal verhoogd, maar worden de woonlasten lager. Uit de eerste onderzoeksresultaten van het Project Passend toewijzen van Platform31 en RIGO blijkt dat met name woningen met energielabel A en B momenteel niet passend worden toegewezen. De norm voor Passend toewijzen zal naar verwachting een remmende werking hebben op labelrenovaties aangezien die onvoldoende doorgerekend kunnen worden in de huurprijs. Doordat bij Nul op de Meter renovaties de duurzaamheidsinvestering wordt verrekend in de toekomstige Energieprestatievergoeding en niet in de kale huurprijs, is het mogelijk om deze na de renovatie toch passend toe te wijzen.

STEP-subsidie voor labelrenovaties

Om corporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van de voorraad heeft het Rijk de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) opgesteld. Er is € 395 miljoen subsidie beschikbaar om projecten te ondersteunen waarbij minimaal 2 labelsprongen worden gemaakt en de woningen op label B of hoger uitkomen. Half mei was aan 453 aanvragen subsidie verleend, waarmee een bedrag van € 101.893.500 was toegekend.

Ook verduurzamen? Ga mee op excursie!

Platform31 ondersteunt corporaties via de programma’s Huren met Energie en Energiesprong met het verduurzamen van de woningvoorraad.

Energiesprong nodigt woningcorporaties uit een kijkje te nemen in de eerste Nul op de Meter woningen in Nederland. Het blijft niet bij kijken alleen. Na een inspirerende rondleiding volgt een verdiepingssessie waarin dieper wordt ingegaan op thema’s die belangrijk zijn voor de specifieke woningcorporatie. Klik hier voor meer informatie over deze Nul op de Meter excursie en de mogelijkheid u aan te melden.

Huren met Energie

Wilt u uw renovatieportefeuille nog eens goed onder de loep nemen? Wilt u ondersteuning bij het verwijderen van open verbrandingstoestellen? Wilt u door slim opdrachtgeverschap betere renovaties voor minder geld? Of wilt u weten hoe u bewoners enthousiasmeert voor de plannen? Voor al dit soort vragen kunt u terecht bij Huren met Energie. Vijf EnergieAmbassadeurs staan klaar om u te ondersteunen.

Wilt u als corporatie meedoen aan Duurzaam Thuis? Aanmelden kan door een mail te sturen naar harmke.bekkema@platform31.nl.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne de Wit van Energiesprong of Anouk Corel van Huren met Energie.


Sanne de Wit

06 24 67 71 64 – sanne.dewit@platform31.nl


Anouk Corèl

06 83 17 14 95 – anouk.corel@platform31.nl