Platform Middelgrote Gemeenten en Platform31 ondertekenen samenwerkingsovereenkomst


Koos Janssen (voorzitter van het PMG) en Hamit Karakus (directeur Platform31) ondertekenden op woensdag 16 maart de samenwerkingsovereenkomst tussen het Platform Middelgrote Gemeenten en Platform31. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse kennis- en netwerkdag van het PMG in Barneveld. De samenwerking richt zich op de ontwikkelen, uitwisselen en verspreiden van kennis over de vraagstukken van middelgrote steden.

Het Platform Middelgrote Gemeenten wil gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen op vraagstukken die kenmerkend zijn voor middelgrote gemeenten. Met de kennis, expertise en aansluiting op het netwerk van Platform31 verwacht het PMG haar netwerk inhoudelijk te verdiepen en versterken. Voor Platform31 biedt de samenwerking met het PMG een mooie kans om haar toegevoegde waarde op stedelijke en regionale vraagstukken verder uit te breiden.

Ondertekening-platform-middelgrote gemeenten

Kennis- en netwerkdag

Om meer zicht te krijgen op de specifieke opgaven en uitdagingen van deze steden, organiseerde het Platform Middelgrote Gemeenten samen met Platform31 op woensdagmiddag 16 maart voor haar leden een kennis- en netwerkdag. Tijdens deze dag zijn de deelnemers aan de slag gegaan met actuele vraagstukken in de middelgrote gemeenten en is vooral gekeken welke mogelijkheden zij hebben om hun rol en positie te versterken.

Platform31 en het PMG werken de komende periode verder aan de opgaven en uitdagingen van middelgrote steden binnen het kennis- en inspiratietraject Midsize NL dat Platform31 samen met Ruimtevolk uitvoert. In dit traject wordt een handelingsperspectief geboden voor economische en sociale veerkracht van de middelgrote steden in Nederland.

Meer informatie


Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Projectleider

06 57 94 36 56