Particuliere woningvoorraad maakt renovatiesprong

Een groot deel van de Nederlandse particuliere woningvoorraad is toe aan renovatie. Het aanjaagprogramma Renovatiesprong maakt proposities voor particulieren om de eigen woning aan te pakken. Met als doel: slim renoveren met een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. In 2016 ontwikkelt de Renovatiesprong met drie gemeenten een innovatieve procesaanpak voor de particuliere woningvoorraad.

De tijd van de grote nieuwbouwprojecten is voorbij. Steden richten hun aandacht steeds meer op de bestaande particuliere koopvoorraad. De gemiddelde woning wordt steeds ouder en een toenemend deel daarvan is aan verbetering toe. Vanwege achterstallig onderhoud, achterblijvende energieprestaties, niet-functionerende VvE’s of de wens om oud te kunnen worden in een eigen woning.

Experimenten

Voordeel is dat er in Nederland veel ervaring is met particuliere woningverbetering. Met subsidies en revolverende fondsen zijn buurten aangepakt en is er volop geëxperimenteerd met kluswoningen of wijkinvesteringszones. In bepaalde steden is de opgave echter zo groot, dat een klein experiment niet meer volstaat.

Renovatiesprong

Met een aantal van die steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Apeldoorn, vormt Platform31 de Renovatiesprong. Deze steden kennen buurten die kampen met problemen op het terrein van de particuliere woningvoorraad. Samen ontwikkelen ze een aanpak voor de ontwikkeling van deze gebieden.

Einddoel: conceptpropositie

Het einddoel is een voorstel voor verbetering van de particuliere voorraad, te beginnen bij een aantal veel voorkomende woningtypes, zoals rijtjeswoningen en portiekflats. Op basis van ieders woonsituatie ontwikkelen experts en marktpartijen een maatwerkaanbod voor woningverbetering. In de propositie komen bouwkundige, financiële en juridische aspecten aan bod, evenals de voorwaarden voor huiseigenaren om mee te kunnen doen. Zo kunnen maatregelen die de woning verbeteren voor veel eigenaren hetzelfde zijn, omdat ze in hetzelfde type huis wonen. Door massa te maken en zoveel mogelijk standaardoplossingen te gebruiken, kunnen die maatregelen goedkoper worden.

Programma

Het aanjaagprogramma loopt heel 2016. In vier sessies reflecteren de deelnemende steden op de propositieontwikkeling door marktpartijen en sturen ze waar nodig bij. De eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden. De overige staan gepland in maart, juni en september.

Meer informatie

Speelt de renovatieproblematiek van de particuliere woningvoorraad ook in uw stad? Bent u benieuwd hoe u uw voordeel kunt doen met de Renovatiesprong? Of wenst u specifieke informatie over dit aanjaagprogramma?


Marieke Jonker-Verkaart

06 57 94 22 83 – marieke.jonker@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41


Energiesprong als uitgangspunt

De opschalingsmethodiek van het Platform31-programma Energiesprong ligt aan de basis van dit aanjaagprogramma. Ervaringen bij de Energiesprong leren bijvoorbeeld dat door massa te maken de markt bereid is een écht innovatief product te ontwikkelen. Bovendien blijkt ook bij de overheid de bereidheid te ontstaan om regels aan te passen. Een belangrijke les is ook: start bij de behoefte van de doelgroep. Een andere ervaring: een innovatief product moet aansluiten bij de investeringscapaciteit en beperkte risicobereidheid van bewoners.

energiesprong
De Gealanden in Leeuwarden. Foto: Energiesprong.