Onderzoek lokale effecten van de Woningwet

De herziene Woningwet is alweer bijna een jaar van kracht. Deze zorgt voor nieuwe regelgeving in het woondomein. Wat betekent deze landelijke wetgeving voor de lokale situatie? Zijn er veranderingen op lokaal niveau zichtbaar en verschillen deze per situatie? Het is tijd om de eerste lokale effecten in kaart te brengen.

Platform31 maakt de eerste balans op door uitgebreid in gesprek te gaan met corporaties en gemeenten. We onderzoeken de lokale effecten van de Woningwet op de rijksprioriteiten, leefbaarheid en de lokale dynamiek. Welke effecten hebben de prestatieafspraken, het passend toewijzen, de maximering van het leefbaarheidsbudget en de scheiding van daeb en niet-daeb op de rijksprioriteiten en leefbaarheid? De verwachting is dat deze verschillen per lokale situatie. Daarom onderscheiden we vier type gebieden. Gebieden met een krappe of ruime huurwoningmarkt en veel of weinig investeringskracht.

Hartige Hap
De eerste resultaten worden besproken tijdens een Hartige Hap op 13 oktober. Met een select gezelschap, van ongeveer 15 ervaringsdeskundigen, komen we aan het eind van de werkdag bij elkaar voor een informeel, inspirerend en verdiepend gesprek. Dit onder genot van een maaltijd en drankje. Doel is om met elkaar de diepte in te gaan en het vraagstuk verder te helpen. De uitkomsten van de discussie zijn input voor een beschouwing over de lokale effecten van de Woningwet.

Blijf op de hoogte van het onderzoek
De resultaten van de gesprekken vindt u terug op de website. Zodra de eerste gesprekken zijn geweest, plaatsen we die op onze website www.platform31.nl. Dan hoeft u niet te wachten tot het onderzoek volledig is afgerond.

Doet u mee aan het onderzoek?
Wilt u deelnemen aan het onderzoek? We zoeken nog enkele gemeenten en corporaties om mee in gesprek te gaan. Voor deelname mailt u naar vera.beuzenberg@platform31.nl.

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de (implementatie van) de Woningwet voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we de informatie uit de Woningwet aan de stedelijke praktijk, stellen relevante publicaties en good practices beschikbaar en informeren over de nieuwste ontwikkelingen.

Kennisdossier Woningwet