Ondernemers in Oost-Groningen starten inkoopsamenwerking

Ondernemers in Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal gaan de krachten bundelen op het gebied van inkopen. Ondernemersorganisaties in de drie steden richtten samen een inkoopplatform op waarin zij 20% besparen op de kosten van inkoop.
inkoopsamenwerking-oldambt-foto
Het onderzoeksrapport werd op 6 oktober 2015 in Winschoten door onderzoekers van FM Portal en Gert Walhof Advies aangeboden aan de ondernemers uit Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal.

Wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt is positief over de inkoopsamenwerking: “We zijn trots dat de ondernemers de handen ineen slaan en investeren in hun eigen toekomst en in een betere toekomst voor de binnensteden. En wat goed dat de samenwerking over de gemeentegrenzen heen gaat!”

Bijna 120 ondernemers namen deel aan het onderzoek met als hoofdvraag: Zijn er schaalvoordelen te behalen door gezamenlijke inkoop? De conclusie is dat het voordeel van de inkoopsamenwerking in de drie kernen samen oploopt tot circa € 450.000 per jaar. Een klein deel van die besparing gaan de ondernemers besteden aan gezamenlijke activiteiten, zoals meer veiligheid op straat, promotie of evenementen.

De gemeente Oldambt startte in samenwerking met Handel & Nijverheid dit initiatief. Bijdragen van het ministerie van BZK (via Platform31), de provincie Groningen en de drie gemeenten maakten het onderzoek mogelijk.

Meer informatie

Ruud Dorenbos

06 35 11 58 04 – ruud.dorenbos@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41