De noodzaak van conceptontwikkeling voor de binnenstad


De fundamentele vraag wat de binnenstad zou moeten zijn en hoe die zich kan ontwikkelen, stond centraal tijdens de expertmeeting “Conceptontwikkeling voor de Binnenstad”; onderdeel van de reeks ‘Hartige Happen’ die Platform31 met en voor haar partners organiseert. Volgens initiatiefnemer Oedsen Boersma, gebiedsontwikkelaar bij SITE urban development, staren we ons blind op polariserende lijstjes en verkiezingen die weinig tot niets zeggen over de belangrijkste vraag: welke stad anticipeert het beste op huidige en toekomstige trends?

“Er is sprake van richting- en machteloosheid in binnenstedelijke ontwikkeling. Het ontbreekt steden aan een visie hoe hun binnenstad er over 10 jaar uit ziet en welke maatschappelijke en economische functies die dan vervult”, stelt Arjan Raatgever van Platform31.


Meer informatie

Arjan Raatgever

06 57 94 39 38 – arjan.raatgever@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41

Hanneke van Rooijen

06 57 94 18 91 – hanneke.vanrooijen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41