Monitormodule Wat Werkt in de Wijk heeft meerwaarde voor effectmetingen

Deelnemers aan Wat Werkt in de Wijk (WWidW) kunnen voortaan hun interventies monitoren op activiteiten, economische- en effectresultaten.
De monitormodule is een nieuw onderdeel in de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk.

Steeds meer welzijnsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties bundelen hun energie, omdat gedeelde kracht leidt tot een schonere, veiligere en socialere leefomgeving. Wie weet wat er speelt in de wijk, de kennis daarover eenduidig beschrijft en deelt met partners uit het netwerk heeft ‘goud’ in handen. Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies met inmiddels ruim 800 beschreven wijkinterventies. Elmy Everaert (Eigen Haard) zegt over WWidW: “Je ziet dat zelfs de beste wijkwerkers worden geconfronteerd met hun eigen aannamen door met WWidW te werken, ze worden echt op scherp gezet.”

Themabijeenkomst

Op 26 mei kwamen kennis en netwerk samen tijdens de themabijeenkomst ‘Wat werkt in de monitormodule’. Deze trainingsmiddag werd ingezet om de mogelijkheden van het monitoren via Wat Werkt in de Wijk te belichten. Zowel de technische mogelijkheden van de applicatie als de betekenis en uitdagingen van het monitoren voor de vakgemeenschap stonden centraal. WWidW-partners werden zo ondersteund bij de implementatie van het gedachtegoed en de instrumenten van Wat Werkt in de Wijk.

Gedragen door de partners

Samen met een deel van de partners – Vestia, Portaal, Eigen Haard, Haag Wonen, Elan wonen en Area wonen – werd de monitormodule uitgebreid besproken. Al snel bleek dat de nieuwe monitormodule van grote meerwaarde voor effectmetingen binnen de organisatie kan zijn. Joram Grünfeld (Elan Wonen) zegt: “WWidW helpt om beredeneerd met elkaar het gesprek aan te gaan.” Met de module kun je zowel intern verantwoording bieden aan collega’s of het management, als extern aan de wijkbewoners laten zien of en hoe beoogde effecten zijn behaald.

Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers zelf ook actief aan de slag. Zij zoomden in op elkaars projecten door binnen de applicatie van WWidW met de monitormodule aan de slag te gaan. De deelnemers keken hoe zij de monitormodule bij verschillende projecten kunnen inzetten en hoe de module voor meerwaarde kan zorgen. Met de inbreng van de deelnemers aan de themabijeenkomst ontwikkelt Platform31 de monitormodule verder binnen de WWidW-applicatie.

Gedragen door de vakgemeenschap

Margot Itter (Vestia) en Elmy Evereart (Eigen haard) vertelden over hun ervaring met de monitormodule en de nieuwe mogelijkheid in WWidW om door de organisatie opgestelde “vrije velden” aan te maken. Passend op bijvoorbeeld het wijkselectiemodel of en specifieke vraag als: past de interventieomschrijving onder een van de strategische pijlers van een organisatie? Eigen Haard gebruikt de vrije velden om de passendheid van interventies te bevragen. Het wijkanalysemodel en de wijkfactsheets zijn hiervoor de basis. Hier vloeit namelijk de inspanningsbehoefte voor de wijken uit. De programmalijnen zijn met de gemeente opgesteld en vormen de basis om de wijkinterventies op te sorteren. De aanleiding om vrije velden te gebruiken is volgens Elmy bijvoorbeeld omdat een manager vraagt waarom een interventie past onder een wijklabel. Elmy liet tijdens de themabijeenkomst op 26 mei live zien hoe de verschillende opties in vrije velden ingezet kunnen worden voor verschillende vraagstructuren.

Margot Itter van Vestia vertelde over hoe WWidW past binnen de bedrijfsvoering van Vestia. Door de keuze in beleid bestond binnen de woningcorporatie de behoefte aan effectmeting. De monitormodule van WWidW kan volgens Margot ook dienen als PR om intern en extern te laten zien wat je doet. Bovendien kan de monitormodule de collegialiteit versterken en wijkwerkers stimuleren om ‘SMART’ te denken op het gebied van leefbaarheid. Vestia heeft 67 projecten ingevoerd in WWidW en zet de monoitormodule in voor grote projecten (boven de 5.000 en/of langdurig).

Meer informatie


Contact

Mail naar wwidw@platform31.nl of neem contact op met

Sterre Hijlkema

06 57 94 21 04 – sterre.hijlkema@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41