Moeders verbinden in een ‘moederomgeving’

Tweede bijeenkomst ‘stem van de moeders’ in Den Haag

Platform31 organiseert in samenwerking met Stichting Rotterdamse Stadsvrouwen een reeks ‘moederbijeenkomsten’. Voor deze bijeenkomsten worden steeds hoger opgeleidde allochtone moeders (behorend tot de zogenaamde ‘tweede generatie migranten’) én autochtone moeders op persoonlijke titel uitgenodigd. Doel van de bijeenkomsten is om een integratieagenda van onderop samen te stellen. Op 21 april was de tweede bijeenkomst in De Schilderswijk in Den Haag (De Vaillant) en daar spitste het gesprek zich toe op het belang van ‘een moederomgeving’.

Ontmoetingsplek

Een moederomgeving is volgens één van de moeders een plek waar ontmoeting is tussen allochtone en autochtone moeders om te praten over vragen, problemen en wensen die te maken hebben met hun kind of gezin. Of dat nu is tijdens de periode van zwangerschap, tijdens de schooltijd van hun kinderen of op een zelf georganiseerde pannenkoekendag, de behoefte aan het delen van moederervaringen is er bij al deze vrouwen. En zij bedoelen niet, koffiedrinken en kletsen aan een tafel, maar échte uitwisseling en bij voorkeur terwijl je iets samen dóet!

EvE-stadsvrouwen
Moederbijeenkomst in Den Haag. Foto: Eveline van Egdom

Verschillen omarmen

De vrouwen vonden dat in Nederland de focus nog steeds erg ligt op verschillen. In plaats van verschillen te omarmen, worden verschillen geproblematiseerd. Of het nu gaat om een kind met ADHD, een meisje met een kleine handicap, een gezin met twee moeders in plaats van een vader en een moeder, een gezin met ouders van verschillende achtergronden, het onderwijs en ook de samenleving, richt zich door het benadrukken van alles wat ´anders´ is niet op het aanspreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het onderwijs komt ook weer aan de orde, net als tijdens de eerste moederbijeenkomst in Rotterdam. De kansen die er zijn op onderling contact tussen moeders bij de voorschoolse en naschoolse opvang worden te weinig benut. De werkdruk die er ligt op kinderen, naast de nadruk op verschillen, verbaast veel moeders en deze druk wordt, zo ervaren zij, steeds hoger. Er zijn tegenwoordig al jongeren van 16 jaar die overspannen zijn! Over het zo vroeg op jonge leeftijd en zo frequent toetsen van kinderen maken moeders zich zorgen .

Vragen stellen

In de moederomgeving is er ruimte om vragen te stellen aan elkaar en wordt er echt geprobeerd om elkaar beter te begrijpen. Tijdens deze avond werd dit al aan den lijve ondervonden. Waarom zijn er geen allochtone moeders in de bibliotheek, terwijl het zo´n mooie ontmoetingsplek is? Waarom moet de Nederlandse juf op de zwarte school van mijn kind nog worden verteld dat de kinderen later op school komen na het offerfeest? Ik organiseer een pannenkoekenmiddag en de allochtone vrouwen die ik heb uitgenodigd komen niet, waarom niet? Een andere moeder geeft antwoord: ze hebben teveel andere dingen aan hun hoofd, zijn al blij als ze even kunnen zitten. Even naar de bibliotheek is geen ontspanning voor ze, zoals dat misschien voor jou is. Dit blijft het thema van de avond: vragen stellen aan elkaar en praten en luisteren om elkaar beter te begrijpen.

Waar zou de moederomgeving moeten ontstaan? Door samen iets te ondernemen! Op de fiets door de stad bijvoorbeeld, langs actieve moeders die iets te vertellen hebben!

Platform31 en stichting Rotterdamse Stadsvrouwen waren betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten in Den Haag en Rotterdam. De eerste bijeenkomst was in het Oude Westen Rotterdam (De Leeszaal , 27 januari); waarbij vooral door de moeders is gesproken over allerlei aspecten van het basis- en middelbaar onderwijs. Lees hier het verslag.

De eerstvolgende ´Stem van Moeders´ bijeenkomst is op 26 mei in Amsterdam in samenwerking met de gemeente Amsterdam en B&A groep. Platform31 wil deze moedergesprekken op verschillende plekken bij gemeenten in Nederland voeren om tot een integratie-agenda van onderop te komen, vanuit de blik van moeders.
We doen een oproep aan gemeenten die geïnteresseerd zijn om samen met ons een aantal van dit soort bijeenkomsten te organiseren!

Meer informatie

Femke Bax

06 57 94 39 04 – femke.bax@platform31.nl
linkedin.com/pub/femke-bax