Migranten uit Centraal- en Oost-Europa: conferentie voor beleidsmakers


Het EUKN en een consortium van Europese onderzoekers organiseren op 23 mei in Rotterdam een conferentie voor beleidsmakers over de instroom van migranten uit Centraal- en Oost-Europa in andere lidstaten, waaronder Nederland. Veel van deze migranten zoeken een plek en werk in onze steden. De vraag is: hoe hou je het bestuurbaar, wat zijn de handelingsperspectieven om met de aanhoudende instroom en vestiging van nieuwkomers uit deze landen om te gaan?

De instroom van Europeanen uit Centraal- en Oost-Europa (CEE) blijft immers een belangrijk vraagstuk voor beleidsmakers. Niet alleen in ontvangende landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zweden, maar ook in zendende landen als Roemenië, Bulgarije en Polen. Hoewel het accent ligt op ontvangende landen, komen beide kanten van de medaille aan bod tijdens de conferentie.

Het door JPI-Urban Europe gefinancierde onderzoeksproject Urban implications and governance of CEE migration in Europe (IMAGINATION) biedt wetenschappelijke ondersteuning voor beleidsmakers die te maken hebben met de gevolgen van intra-Europese mobiliteit op stedelijke regio’s. De conferentie “Urban Consequences of intra-EU Mobility” slaat een brug tussen onderzoek en praktijk. Met debatten tussen wetenschappers en beleidsmakers, workshops, en de presentatie van een handboek voor beleidsmakers. Het handboek is een gepopulariseerde versie van drie jaar onderzoek en bevat concrete aanbevelingen voor beleid. Alle deelnemers aan de conferentie ontvangen een gratis exemplaar van dit handboek.

Contact

Mart Grisel

Mart Grisel

Directeur EUKN EGTC

06 50 25 29 39