Midsize NL: een dubbeltje op zijn kant

Middelgrote steden moeten het beeld van een complete stad wellicht loslaten en doen er verstandig aan zich met goede kennis van het eigen DNA te buigen over het eigen toekomstperspectief. De afgelopen maanden verdiepten Platform31 en Ruimtevolk zich via desk research, interviews, bijeenkomsten en een online enquête in de uitdagingen voor middelgrote steden van ons land.

De trendbijeenkomst Midsize NL op 11 februari 2016 geeft extra verdieping aan de resultaten en laat zien hoe ze juist het verschil kunnen maken door zich te focussen op de eigen positionering in een stedelijk netwerk. Een netwerk waarbij middelgrote steden elkaar ondersteunen en helpen met toekomstige uitdagingen.

De wereld veranderd en steden lijken de winnaars. Maar niet alle steden profiteren mee. Voor de middelgrote steden is het spreekwoordelijk ‘een dubbeltje op z’n kant’. Hoe kunnen zij het verschil maken? Laat het beeld van een complete stad los en leer samenwerken met gemeenten in hun omgeving is het devies uit de eerste evaluatie van het traject Midsize NL, onder andere gebaseerd op een online enquête die Platform31 en Ruimtevolk onlangs uitzetten bij middelgrote gemeenten. Zo kan er een complementair netwerk ontstaan waarin middelgrote gemeenten sterk staan en de aankomende uitdagingen aan kunnen. Een andere belangrijke opgave voor de steden is zorgen voor een sterk lokaal netwerk van overheid, ondernemers en bewoners. Het investeren in dergelijke netwerken blijkt voor 91 procent van de respondenten van de enquête de grootste uitdaging.

Zelfvoorzienend

Kenmerkend voor middelgrote steden in Nederland is dat ze hun eigen historie, specifieke bevolkingsopbouw en lokale cultuur kennen. Hoewel geen wetmatigheid, tellen de meeste middelgrote steden tussen de 40.000 tot 100.000 inwoners. Denk aan steden zoals Apeldoorn, Bergen op Zoom, Deventer, Den Helder, Emmen, Hengelo, Heerlen, Kampen, Lelystad, Middelburg, Oss, Schiedam, , Venlo en Zeist. Allemaal verschillend, maar ze hadden tot voor kort allemaal een compleet voorzieningenaanbod, voldoende werkgelegenheid en woningaanbod en een verzorgende functie voor de eigen inwoners en die van kleinere agglomeraties in de omliggende kleinere kernen.

Gemene deler

Overeenkomstig zijn ook de grote demografische en economische ontwikkelingen waar middelgrote steden voor staan en waarvan de invloed nu al in meer of mindere mate zichtbaar is. De rol en positie van middelgrote steden verandert en staat onder druk. Mede omdat de Nederlandse economie zich concerteert in grote steden, heeft dit een aantrekkende werking op veel meer mensen, vooral jongeren en hoog opgeleiden. Deze ontwikkelingen zetten het voorzieningsniveau in middelgrote steden onder druk, waardoor ze hun aantrekkingskracht verliezen. Er zijn alle handen aan dek nodig om een aantrekkelijke woonomgeving te blijven.

Meer informatie

Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. We zijn in 2015 gestart met het maken van een analyse van trends en uitdagingen. In 2016 gaan we aan de slag hiervoor concrete handvaten te bieden voor de steden. Platform31, Ruimtevolk, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het G32-stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten werken samen aan Midsize NL.

Marloes Hoogerbrugge

Marloes Hoogerbrugge

Projectleider

06 57 94 21 69