“Maak samen werk van economische stadsvernieuwing”

Peter Noordanus, oud-voorzitter van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen en huidig burgemeester van Tilburg, ontving op 16 juni 2015 de publicatie ‘De Markt voor Bedrijventerreinen’ van Henk Jan Bierling van Platform31. De publicatie is een mooi voorbeeld van de manier waarop steden, universiteiten en Platform31 samenwerken aan praktijkgericht onderzoek.
markt-voor-bedijventerreinen

Het boek is het resultaat van zes jaar onderzoek, uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, naar onder andere de effecten van herstructurering van bedrijventerreinen. Tijdens het seminar op 16 juni 2015 lichtten enkele onderzoekers en experts de resultaten toe. Enkele praktische aanbevelingen die ter sprake kwamen zijn:

  • Schrap per direct alle nieuwe plannen voor bedrijventerreinen.
  • Stop als overheid met het zelf ontwikkelen van bedrijventerreinen.
  • Stem plancapaciteit over bedrijventerreinen regionaal af.
  • Werk met nieuwe types investeerders zoals ondernemers en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Terugblikken

Burgemeester Noordanus gaf aan dat de publicatie een goede reden is om terug te kijken: wat hebben de investeringen in herstructurering eigenlijk opgeleverd? Veel onderzoekers kijken naar de vraag en het aanbod van alle bedrijventerreinen, terwijl er juist veel verschillen zitten tussen de terreinen en bedrijvigheid. Dat verschil tussen de bedrijventerreinen was tot nu toe nog onvoldoende erkend.

Vooruitkijken

Tegelijkertijd blikken de onderzoekers vooruit naar de toekomst en noemen ze enkele uitdagingen die er nog zijn om de markt voor bedrijventerreinen weer gezond te krijgen. Ook Noordanus kijkt vooruit en roept op om werk te maken van economische stadsvernieuwing. “Overheden moeten samen met ondernemers en investeerders aan de slag om de bedrijventerreinen economisch vitaal te krijgen en te houden. Aan gemeenten de taak om gebruik te maken van de daadkracht van onder andere regionale ontwikkelingsbedrijven”, zo luidt zijn boodschap. Daarbij refererend aan de actieve rol van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) in de Provincie Noord-Brabant.

Het seminar in Tilburg was een initiatief van stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, Oost NV, BOM Bedrijfslocaties BV en Platform31.

Meer informatie

Marloes Hoogerbrugge

06 57 94 21 69 – marloes.hoogerbrugge@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/marloes-hoogerbrugge