Lokaal maatwerk met Gezond in…

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – lopen gezondheidsachterstanden verder op. 164 gemeenten krijgen op basis van de sociaaleconomische statusscores van hun wijken extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). In de periode 2014-2017 maken zij met dit innovatiebudget de slag om stappen te zetten in een integrale aanpak om op die manier te werken aan gezondheidsachterstanden. Lokaal maatwerk staat voorop. Het stimuleringsprogramma Gezond in… ondersteunt de gemeenten en geeft advies op maat. Het wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31.

164 gemeenten

Gezond in… verkent in gesprekken met de 164 deelnemende gemeenten waar de opgave ligt op het terrein van gezondheidsachterstanden en de benodigde aanpak. Medio april is Hoogeveen als 100ste gemeente bezocht. Het unieke aan het ondersteuningsprogramma is dat naast advies per gemeente ook het onderling uitwisselen tussen de 164 gemeenten centraal staat. Het leren van elkaar en inspireren staat voorop, zoals de aanpak in Noordwolde vastgelegd in de film Bestemming Noordwolde. Een hoge werkloosheid, vergrijzing en eenzaamheid leidde in het dorp tot de keuze om te investeren in de sociaal economische situatie van bewoners en de fysieke leefomgeving. Het leidt tot een aanpak met ‘vlechtwerkers’, gebiedsteams, huisartsen en actieve burgers.

Ga de wijk in

Een belangrijke boodschap benadrukt door Rob Oudkerk op de studieochtend eind vorig jaar is het precies maken van de opgave: weet wat er toe doet. Hij propageert ‘Ga de wijk in. Ga nou eens echt kijken wat er speelt. Wie hebben er diabetes, welke mensen zijn depressief? Doe je dat niet, dan weet je niet aan welk probleem je werkt’. Ook onderstreepte hij het verbinden van gezondheid en preventie met het sociaal domein: ‘Koppel de eerstelijnszorg aan de sociale wijkteams. Leer van elkaar; ga bij elkaar kijken. En zorg bijvoorbeeld voor een goede schuldhulpverlening. Dat is een van de beste vormen van integraal werken. Lukt dat allemaal goed, dan kan het heel wat opleveren: Minder zorgkosten, betere schoolprestaties, en zelfs een economisch aspect: een beter vestigingsklimaat.’

Online kennis brengen en halen

Gezondheidsverschillen zijn niet zo eenvoudig weg te werken. Een integrale aanpak richt zich op de sporen gezonde leefstijl, gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en toegankelijke zorg en participatie. Ook komt uit nationale en internationale studies, programma’s en ervaringen naar voren dat acht pijlers de aanpak effectiever maken. Deze bestandsdelen staan op het online platform www.gezondin.nu. Het biedt (GIDS-) gemeenten en andere partijen bovendien een digitaal podium om informatie en kennis met elkaar te delen over de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Gemeenten zijn uitgenodigd om ervaringen en goede voorbeelden te plaatsen, uit te wisselen en de dialoog met elkaar aan gaan.

Kansrijke ontmoetingen: landelijke studiedag 4 juni

Op donderdag 4 juni 2015 is de volgende landelijke bijeenkomst van Gezond in… Op de studiedag Kansrijke ontmoetingen komen praktische instrumenten aan bod voor de inzet van de aanpak van gezondheidsachterstanden, zoals: hoe ver bent u met de integrale aanpak, hoe ziet de wijkscan of gezondheidsfoto er uit, de aanpak van gezondheid in krimpgebieden, het inzetten van sociale marketing bij het betrekken van inwoners en de impact van armoede op gezondheid. Dit alles volop geïllustreerd aan de hand van de praktijk van de GIDS gemeenten

logo-gezondin

Meer informatie

Annette Duivenvoorden
06 35 11 58 12 – annette.duivenvoorden@platform31.nl