Leren van elkaars praktijk

Lancering kennisdossier Woningwet

‘Er bestaat nog veel onduidelijkheid en onwetendheid over de nieuwe Woningwet’, zo stelt Binnenlands Bestuur in een onlangs verschenen artikel. Dit is ook de conclusie van een onderzoek dat adviesbureau BMC deed onder beleidsambtenaren van gemeenten. Gemeenten geven vooral aan dat ze graag willen leren van best practices. Platform31 biedt daarvoor de eerste handreikingen in het nieuwe kennisdossier Woningwet.

Dit kennisdossier ontwikkelde Platform31 samen met de G32. Het dossier biedt informatie over een aantal belangrijke thema’s uit de Woningwet, waar gemeenten, corporaties en huurders mee aan de slag zijn of kunnen. Daarnaast zijn er ‘good practices’ die bijdragen aan het delen van praktijkkennis.

Prestatieafspraken maken

Directe aanleiding voor dit kennisdossier is de komst van de Woningwet en de vele nieuwe taken die daaruit voortkomen, zoals het maken van prestatieafspraken. Vooral het proces is nieuw, met daarin volwaardige betrokkenheid van huurders. Daarover hebben gemeenten, huurders en corporaties nog veel vragen. Het kennisdossier Woningwet biedt praktische informatie en laat zien hoe gemeenten tot prestatieafspraken kunnen komen, naar een voorbeeld in Maastricht.

Woningmarktregio’s

Een ander thema dat nu volop de aandacht heeft, is het vormen van de woningmarktregio’s. Steeds meer worden de contouren van de mogelijke woningmarktregio’s zichtbaar, zoals in de regio Utrecht (U16) en Friesland (provincie Friesland). Voor een aantal gemeenten wordt het lastig om de investeringscapaciteit van corporaties te behouden. Het kennisdossier geeft inzicht in de kansen en dilemma’s en biedt gemeenten een aantal handreikingen bij het proces. Het kennisdossier heeft daarnaast aandacht voor onderwerpen als passend toewijzen, inzicht in corporatie financiën, DAEB en niet-DAEB en investeren in leefbaarheid.

Contact

Heeft u zelf een ‘good practice’ die aansluit bij de thema’s van het kennisdossier?
U kunt hiervoor contact opnemen met:

Vera Beuzenberg

Vera Beuzenberg

Projectleider

06 83 17 13 69