‘Leerkring wonen en zorg is een mooie kenniscirkel’

De veranderingen in de langdurige zorg hebben grote gevolgen voor woningcorporaties. De komende jaren zullen 100.000 ouderen die voorheen in het verzorgingshuis gingen wonen, nu in hun eigen huis blijven. Ook mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek wonen steeds vaker en langer zelfstandig. Een groot deel van deze doelgroepen woont in een huurwoning.

Welke taak en functie kan en wil de woningcorporatie oppakken in de toewijzing van woningen, de aanpassingsopgave ervan, het gewenste voorzieningenniveau en het sociaal beheer in gebouwen en wijken? Waar zet de woningcorporatie haar middelen en mensen op in? Deze en andere vraagstukken kwamen aan de orde tijdens de leerkring ‘Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties’.

Rob Vooijs, manager sociaal beheer en leefbaarheid bij Vestia was een van de deelnemers: ‘’De leerkring sloot prachtig aan bij mijn behoeften”, zegt hij. “Zowel de veranderingen in de zorg en de rol van de corporaties kwamen aan bod. Ook het concept sprak mij enorm aan. De leerkring was voor mij een prachtige kenniscirkel waarin je met deelnemers van andere corporaties op zoek kon gaan naar vragen en antwoorden.”

In vier bijeenkomsten stond het doorontwikkelen van kennis en leren van elkaar centraal. Over de vraag of de leerkring voldeed aan zijn verwachtingen hoeft Rob Vooijs niet lang na te denken: “Zeker!” zegt hij. “Ik was verrast over de diversiteit van de deelnemers. Mensen met veel verschillende functies. Hierdoor kwam er geweldig veel kennis bij elkaar. Ook de lezingen van de gastsprekers raakten precies de goede snaar. Ze waren zeer deskundig en staan midden in de praktijk. De gastsprekers namen ons mee in de onderwerpen en we konden er kritisch op zijn. Van bijvoorbeeld een spreker die zowel met zorgpartijen als de minister aan de tafel zit, heb ik veel geleerd. De keuze van de gastsprekers is heel krachtig voor deze leerkring.”

Leerkring ‘Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties’
(foto Roos Petersen)

Vijf opgaven

Tijdens de leerkringdagen werden vijf opgaven behandeld: de opgave voor corporaties, gebiedsgericht werken wat en hoe, de vraag van zorgdoelgroepen vertaald in arrangementen, nieuwe woonvormen in de participatiemaatschappij en kwaliteit van de woningvoorraad. “Er zaten in elke bijeenkomst interessante onderdelen”, zegt Vooijs. “Ik vond het bijvoorbeeld leerzaam om een overzicht te krijgen van hoe ouderen op dit moment wonen en welke nieuwe woonvormen er op dit moment al zijn ontwikkeld.”

Sociale wijkteams

De sessie over sociale wijkteams is Rob Vooijs vooral bijgebleven. “Ik vond het interessant om te zien hoe de decentralisatie gaat uitpakken in de organisatie van gemeenten.” Volgens Vooijs is het een algemeen probleem dat corporaties niet direct betrokken zijn bij het opzetten van sociale wijkteams door gemeenten. Ook zijn er gemeenten die nog geen wijkteams hebben opgezet. “Het was prettig om ervaringen hierover te delen tijdens de leerkring”, zegt hij. Door de decentralisatie zijn we meer op afstand komen te staan als woningcorporatie. Voorheen zaten we in overleggen waar cases werden besproken. Een andere verandering die veel voor ons betekent, is dat de geldstromen anders lopen. ”

Diepgang blijven zoeken

Ook vond Vooijs het prettig dat het onderwerp begeleid wonen aan de orde kwam tijdens de leerkring. “Door de leerkring weet ik nu dat je als woningcorporatie veel meer kan vragen en eisen aan de gemeente en aan de zorgorganisatie als je woningen verhuurt in het kader van begeleid wonen.”

Juist in deze tijd van veranderingen in de financiering en organisatie van de zorg in Nederland is het volgens Vooijs goed om steeds naar diepgang te blijven zoeken. ‘Daar is deze leerkring een prima plek voor. Juist door de mogelijkheid om ervaringen te delen en kennis te delen is deze leerkring ontzettend leerzaam.”

Leerkring Langer zelfstandig wonen

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren de corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen om corporaties te helpen de kansen en risico’s van nieuwe vastgoedontwikkelingen en -producten in kaart te brengen. De stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties (FLOW) steunt dit initiatief. De uitkomsten van de leerkring leiden tot een online kennisdossier over het langer zelfstandig wonen. De leerkring is onderdeel van het Platform31 partneraanbod aan corporaties.

Annette Duivenvoorden

06 35 11 58 12 – annette.duivenvoorden@platform31.nl
nl.linkedin.com/annette-duivenvoorden