Leerkring Magic Mix van start


Nederland kent steeds meer voorbeelden van woongebouwen waar verschillende doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag samenwonen. Diverse gemeenten experimenteren daarom met een nieuwe manier van samenleven: de Magic Mix. Ondanks diverse praktijkvoorbeelden is dit concept voor veel verhuurders nog nieuw en kwetsbaar. Daarom start Platform31 hierover een leerkring. Doet u mee?

De huurwoningmarkt zit in grote delen van Nederland zo vast als een huis. De wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Tegelijkertijd doen steeds meer woningzoekenden een beroep op sociale huurwoningen. Arbeidsmigranten, vergunninghouders en uitstromers uit intramurale instellingen zoeken een plek op de sociale huurmarkt. Evenals studenten, werkende jongeren, expats, gescheiden mensen en kopers-in-spé. Deze nieuwkomers op de huurmarkt hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning. Ze kunnen weinig betalen en hebben vaak beperkte eisen. Deze groepen zijn gebaat bij nieuwe tussenoplossingen, zoals de Magic Mix.

Praktische vragen

Zowel betrokkenen als geïnteresseerden hebben nog wel praktische vragen over de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van Magic Mix-projecten. Wat zijn de ervaringen daarmee en welke functie vervullen ze op de regionale woningmarkt? Is de Magic Mix het ei van Columbus voor de groepen die moeilijk hun plek vinden op de woningmarkt? Of is het een strohalm bij een gebrek aan voldoende betaalbare huurwoningen? Ander heikel punt is dat er nog nauwelijks beleid is om dergelijke projecten lokaal te bevorderen en in te kaderen. Reden genoeg om te starten met een leerkring voor gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders en beheerders die concreet aan de slag willen met het opzetten van ‘magic mix’-projecten of met het ontwikkelen van doelgroepenbeleid.

Wat biedt de Leerkring?

Onder begeleiding van Platform31 en inhoudelijke experts, werken deelnemende partijen gezamenlijk aan de opzet van nieuw beleid en nieuwe projecten en het aanscherpen van bestaand beleid en bestaande projecten. De Leerkring biedt kennis, advies en begeleiding door middel van een aantal gezamenlijke sessies en nauw contact. De uiteindelijke ervaringen worden landelijk geagendeerd. Platform31 functioneert als aanjager en procescoach.

Deelnemen?

Platform31 organiseert een startbijeenkomst, drie à vier verdiepende themabijeenkomsten en een slotsymposium. De uiteindelijke ervaringen worden landelijk geagendeerd. Platform31 functioneert als aanjager en procescoach. Bekijk voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname het uitgebreide programma.

Meer informatie
Jeroen van der Velden

Jeroen van der Velden

Projectleider

06 57 94 22 58